Hamernický den

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Studijní obory
Podnikání
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Pro uchazeče
Přijímací řízení
2. kolo přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
HELPTECH
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2016
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR

Dne 20. 5. 2017 se konal Hamernický den v kulturní památce vodního hamru v Dobřívě. Byl to již 16. ročník soutěže pro žáky kovářského a podkovářského řemesla a je součástí „HAMERNICKÉHO DNE“ Muzea Dr. Bohuslava Horáka.

Pro soutěžící v kategorii volná umělecká tvorba bylo zadání vyrobit petlici klasickou kovářskou technologií.

Této soutěže se účastnilo sedm dvoučlenných družstev z těchto škol: Oselce, Světlá nad Sázavou, Praha – Nový Zlíchov 2x, Turnov, Soběslav, Jaroměř.

V kategorii „zručnosti kování hřebů“ se účastnilo celkem 13 soutěžících.

Odborná porota zastoupena členy Kovářského společenstva posoudila umělecko-řemeslné zpracování vyhlášeného zadání. Vítězi se stali žáci Střední školy řemeslné z Jaroměře a to Jan Findejs a Marek Černocký. V druhé kategorii nejlepší hřebíky vykoval Václav Trpišovský ze střední školy Světlá nad Sázavou.

 

Zdeněk Vítek

 

Události