„Mediální manipulace“ s našimi třídami

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Studijní obory
Podnikání
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Pro uchazeče
Přijímací řízení
2. kolo přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
HELPTECH
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR

Žijeme v době, kdy jsou lidé ovlivňováni různými názory, které najdou na stránkách internetových serverů. Může se to týkat všech témat – politických, kulturních, ekonomických, sociálních, zdravotních apod. Z tohoto důvodu Městská knihovna v Jaroměři organizuje výukovou lekci  s názvem „Mediální manipulace“. Naše škola tuto aktivitu velmi vítá a pravidelně se se žáky různých ročníků lekce účastní.

Letos měli naši žáci možnost se seznámit se způsoby ovlivňování lidí například při rozhodování o nákupu určitého zboží, o  vlivu chování politiků a významných osobností a samozřejmě s manipulacemi na internetu, který může podsouvat  různé teorie, často předkládá „jednoznačné“ názory a podává „nezpochybnitelné“ důkazy toho či onoho.

Třída 3. B, která knihovnu navštívila ve středu 24. ledna, a třída 1. ročníku nástavbového studia, která ji navštívila následujícího dne, měly téma „manipulace“ zaktualizováno o v té době nadcházející prezidentské volby. V uvedených lednových dnech z různých hesel, předvolebních videí i televizních rozprav měli žáci za úkol rozklíčovat podprahové působení jednotlivých kandidátů na občany. Třída 3. A navštívila knihovnu až 7. února, tedy po prezidentských volbách. Proto  téma voleb bylo vynecháno, ale zato mohli žáci zjišťovat, jaké konspirační teorie  jsou nám předkládány v probíhajícím období a také co ovlivňovalo myšlení a názory lidí v průřezu různých historických etap 20. století.

Návštěva knihovny byla pro všechny tři třídy velmi přínosná, protože dávala možnost si uvědomit, že jsme každý den vystaveni působení médií, která ne vždy předkládají zcela pravdivé, ověřené a dohledatelné informace. Všichni si uvědomili, že možností manipulace s našimi názory je nespočet, že s nimi přicházíme do styku neustále a je třeba všechny předkládané názory nepřejímat nekriticky, ale ověřovat si je, zjišťovat zdroje, ze kterých byly citovány, pokud vůbec takové zdroje existují.

Mgr. Eva Sychrová

Události