Setkání tesařů Trstěnice u Litomyšle

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Studijní obory
Podnikání
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Pro uchazeče
Přijímací řízení
2. kolo přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
HELPTECH
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2016
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR

Naše škola byla přizvána na setkání tesařů v Trstěnicích u Litomyšle, které se konalo 2. – 4. června 2017. Setkání bylo zaměřené na ruční výrobu stěnových klád, které budou následně použity při opravě polygonální stodoly v Trstěnicích.

Oprava polygonální stodoly je součástí rozsáhlého projektu obnovy a prezentace vybraných stavebních památek v okolí Litomyšle.

Sobotní program setkání byl přístupný i široké veřejnosti. K vidění byla nejenom práce tesařů, ale i výroba dřevěných šindelů, slaměných došků, vymazávání mlatu stodoly. Celá akce se nesla v přátelském duchu. Akci během soboty navštívilo kolem 500 návštěvníků.

Velké poděkování patří všem zúčastněným žákům, kteří nelenili strávit volný víkend prací.

Dominik Beneš, Dominik Erben, Lukáš Hofman 2. A,Vít Kotěra, Roman Hynek 3. A

Pedagogický doprovod: Ladislav Kubias