Soutěž Tesař 2016

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Studijní obory
Podnikání
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Pro uchazeče
Přijímací řízení
2. kolo přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
HELPTECH
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2016
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR

 

Propozice: Soutěž žák Tesař 2016

 

Termín konání: 1. – 3. března 2016

 

Soutěž pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje

 

Vyhlašovatel: Cech KPT České republiky

Technický realizátor: Střední škola řemeslná Jaroměř, Studničkova 260, Jaroměř, 551 01

 

Ředitel soutěže: Cech klempířů, pokrývačů a tesařů: Jiří Vrňata, Ing. Martin Maršík,

Zástupce: Střední škola řemeslná, Jaroměř: Bc. Ladislav Kubias

 

Místo konání: Střední škola řemeslná v Jaroměři.

 

Soutěžící: Zadání soutěže je koncipováno svou náročností pro žáky 3. ročníků, mohou se zúčastnit i žáci nižších, věk soutěžících ovšem nesmí ke dni finále v Brně 2016 přesáhnout hranici 20 let. Maximálně 2 soutěžící – jako družstvo reprezentující školu.

 

Termín pro přihlášení: do 31. 12. 2015

E-mailem: ladakubias@centrum.cz, cech@cech-kpt.cz,

Písemně na adresu: Střední škola řemeslná Jaroměř,

Studničkova 260, Jaroměř 551 01

T: 605053619, 491812424

Přihláška ke ztažení ZDE

 

Materiální zabezpečení: Střední škola řemeslná Jaroměř za finanční podpory

cechu KPT ČR

Hlavní sponzor: MAFELL, zastoupení pro ČR ALO Group s.r.o.

Pojištění soutěžících: Pojištění soutěžících proti úrazu zabezpečuje vysílající organizace.

Ubytování: Domov mládeže Střední školy řemeslné v Jaroměři

 

Věc: Pokyny k přihlášce na soutěž:

Oznamujeme vám, že škola zajišťuje rezervaci ubytování, stravování soutěžících a jejich doprovodů. Je však potřeba, abychom dostali závazné přihlášky soutěžících škol s počty účastníků do 31. 12. 2015!!!

 

Předpokládané náklady na soutěžní družstvo:

 

Snídaně                      35,- Kč osoba/ den

Oběd                          62,- Kč osoba/ den

Večeře                        55,- Kč osoba/ den

Stravu možno uhradit přímo v jídelně na Karlově nebo po odebrání bude zaslána faktura.

 

Ubytování                  180,- Kč osoba/ noc

Účastnický poplatek   2000,- Kč na soutěžní družstvo

 

Po obdržení přihlášky bude zaslána zálohová faktura se splatnostní do 1. února 2016.

 

Stravování: Snídaně, oběd, večeře (školní jídelna Na Karlově).

Ceny: Cech KPT ČR- všechna družstva obdrží diplom a první tři věcnou cenu.

Teoretická část : test 60 otázek, časový limit 30min., max. 30 bodů viz. příloha otázky.

 • Družstvo pracuje společně na jednom testu.

Praktická část:

Soutěžní dvojice žáků vyrobí dle výkresu výrobek v časovém limitu 10 hod., za dodržení bezpečnosti práce viz. příloha výkres modelu konstrukce krovu.

 • Družstvo na připravenou desku, nebo papír narýsuje profil vazby.
 • Z profilu vazby přenáší míry na připravený materiál.
 • Za pomoci ručního nářadí zhotoví veškeré spoje výrobku.
 • Konečné fázi sestaví výrobek dle výkresové dokumentace.
 • Při práci si soutěžící počínají obezřetně s ohledem zásad BOZP.
 • Dokončení výrobku nahlásí družstvo rozhodčímu.
 • Pokud družstvo dokončí úplně výrobek ve stanoveném čase 10 hod = 10bodu.
 • Před hodnocením, rozhodčími budou soutěžící přizváni ke svému výrobku.
 • Během celé soutěže je zakázáno pedagogickému doprovodu družstev vstupovat mezi soutěžní družstva.

Hodnocení: praktické části max. 120 bodů

 • Provedení spojů                                             max. 30 bodů
 • Rozměrovost výrobku                                   max. 30 bodů
 • Vynešení profilu vazby, vzhled výrobku      max. 20 bodů
 • Pohled, detail C                                             max. 20 bodů
 • Časový limit 10 hodin                                   max. 10 bodů
 • BOZP                                                            max. 10 bodů

Hodnotící komise: Složena z nezávislých odborníků z praxe.

 • Hodnocení bude přítomen jeden vybraný pedagogický pracovník jako nezávisný pozorovatel, který nebude hodnotit.

 

Body za teoretickou a praktickou část se sečtou a vznikne pořadí družstev.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat praktická část soutěže.

 

 

 

 

Nářadí:

Na praktickou část si každé družstvo přiveze vlastní ruční nářadí dle doporučeného seznamu.

K disposici bude pro každé družstvo pracovní stůl – ponk deska, papír na orýsování profilu modelu.

Spojovací materiál bude dodán organizátorem.

 

Doporučený seznam, nářadí:

 

–     kladivo nebo dřevěná palička co komu vyhovuje,

 • dláta množství a rozměry dle uvážení
 • pila rámová, ocaska, komu co vyhovuje
 • vrtačka, el. vrtačka + prodlužovaní kabel + bity
 • vrtáky o průměrech 4,5,6,8,10,12
 • truhlářské svěrky, podložky
 • rýsovací pomůcky, rejsek
 • hoblíky
 • úhelnice
 • šroubovák
 • poříz

 

 

Nesmí se použít :     –   brusný papír

 • lepidlo
 • pila čepovka
 • elektrické nářadí s (výjimkou vrtačky)

 

Program:

 

 1. den: 1. března 2016:

9:00               příjezd účastníků

9:15 – 10:00 prezentace, ubytování, losování startovních čísel

10:00 – 10:30 slavnostní zahájení v zasedací místnosti

Střední školy řemeslné v Jaroměři

10:45 – 11:15 teoretická část učebna školy

11:30 – 12:00 oběd jídelna

12:00 – 12:15 přesun do truhlářských dílen školy

13:00 – 17:00 praktická část

17:00 – 18:00 večeře

18:30 –            doprovodný program, panelová diskuze.

 

 1. den: 2. března 2016:

8:00 – 11:30 praktická část

11:30 – 12:30 oběd

12:30 – 15:00 praktická část

15: 30- 17:00 ukázka nářadí, rozhodčí provedou hodnocení.

17:00 – 18:00 večeře

18:30              doprovodný program, panelová diskuze.

 

 1. den: 3. března 2016:

9:00 – 10:00  slavnostní vyhlášení výsledků v zasedací místnosti Střední školy řemeslné v Jaroměři.