Zpráva z exkurze na místo výstavy Naše pole

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Studijní obory
Podnikání
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Pro uchazeče
Přijímací řízení
2. kolo přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
HELPTECH
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2016
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR

Ve středu 14. června se třída 1. C účastnila exkurze zaměřené na pěstování zemědělských plodin a na strojovou techniku při plnění agrotechnických lhůt.

Začátek exkurze proběhl v Jaroměři na vlakovém nádraží v 8:13.

S přestupem v Chrudimi jsme se přesunuli do obce Kočí u Nabočan. Naším cílem bylo rozhlédnout se po každoroční výstavě Naše pole a z vlastního zájmu navázat hovor s odborníky v rostlinné výrobě a zastupiteli zemědělských podniků u stánků.

Zajímavá byla pokusná stanoviště s ukázkami růstu obilovin, cukrové řepy, brambor a pícnin, často setých ve druhé trati nebo časně zjara na zaorání. Vedle kontrolních stanovišť bez použití hnojiv či postřiků se rozkládala stanoviště ošetřená a hnojená různými způsoby. Zvláštní pozornost byla letos soustředěná na mák setý. Nechyběla ukázka mísených přírodních hnojiv a odrůd raných brambor v trsech s hlízami.

Z korábů polí byly představeny dovozové stroje značky John Deer, ale i výrobky závodů Farmet. Jednalo se o kombajny, secí stroje, ale i složité kypřiče půdy včetně podmýtačů a drtičů hrud.

Třída využila čas i prostor k prohlídce a k pročtení tiskovin. Nikdo se neprohřešil ani proti našim civilizačním návykům, natož pak proti školnímu řádu. Exkurze skončila dojezdem do Jaroměře na vlakovém nádraží v 15:40.

Zprávu vyhotovil Mgr. Patrick Ungermann

Události