Výuka 1. a 2. ročník od 8. 6. 2020 – vloženo

 
Hlavní stránka
VĚTRNÝ MLÝN
Renovace malotraktoru PF 62
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2019
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika

Vážení rodiče,

od 08. 06. 2020 bude umožněna výuka žáků středních škol po zajištění podmínek uvedených ve vyhlášce MŠMT (http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/) – dokument k nahlédnutí

Potřebujeme zjistit zájem rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků o teoretickou výuku a odborný výcvik.

Docházka je dobrovolná, za účelem konání konzultací a třídnických hodin. Stravování si každý žák zajistí individuálně ve školní jídelně (možno i telefonicky na čísle 737 336 766) . Školní bufet nebude v provozu.

Harmonogram:

třída vyučování Odborný výcvik
1A 7:30 – 11:15 pondělí 7:00 – 13,00 úterý až pátek
1B 7:30 – 11:15 pondělí 7:00 – 13,00 úterý až pátek
1C 7:30 – 11:15 pondělí 7:00 – 13,00 úterý až pátek
2A 7:30 – 11:15 úterý 7:00 – 13,00 pondělí, středa až pátek
2B 7:30 – 11:15 úterý 7:00 – 13,00 pondělí, středa až pátek
2C 7:30 – 11:15 úterý 7:00 – 13,00 pondělí, středa až pátek

 

Dle počtu přihlášených žáků dojde k jejich rozřazení do skupin s max. počtem 15 žáků.

Stanovené skupiny jsou neměnné do konce školního roku.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 8. 6. 2020.

 

Vstup do budovy školy a na odborný výcvik je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Po příchodu do školy budou mít k dispozici předem připravenou desinfekci.

Žádáme vás o předběžnou informaci třídnímu učiteli do 03. 06. 2020, abychom organizovali skupiny.

Jméno a příjmení žáka Výuka Praxe Ubytování na DM
ano – ne ano – ne ano – ne

 

Před nebo při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení:

seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ (dokument ke stažení, je k dispozici na webových stránkách školy)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím (o přítomnosti žáka ve škole rozhoduje zákonný zástupce).

Mimořádné-opatření-omezení-provozu-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-1.6.2020-do-odvolání

příloha_čestné_prohlášení

Děkujeme za spolupráci a včasnou odpověď