Tesaři – 1. místo v oblastní soutěži Čech

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Studijní obory
Podnikání
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Pro uchazeče
Přijímací řízení
2. kolo přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
HELPTECH
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR

Tesaři ze Střední školy řemeslné v Jaroměři přivezli opět první místo ze soutěže Tesař 2018 –  oblastní kolo Čech, které se uskutečnilo ve dnech 28. 2. – 2. 3.  2018 v Praze.

Organizátorem této soutěže byla střední škola: Akademie řemesel  Praha – Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha  –  15. ročník.

Vyhlašovatelem soutěže byl Cech KPT ČR (Cech klempířů, pokrývačů a tesařů), který také nominoval do soutěže své rozhodčí.

Pozvány byly všechny školy v Čechách, které učí učební obor tesař. Každou vysílající školu zastupovali dva žáci, kteří tvořili jedno družstvo. Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 16 soutěžících z osmi škol.

První den žáci museli v písemném testu odpovědět celkem na 61 otázek. Následovala praktická část soutěže, která byla rozdělena do dvou dnů po pěti hodinách. Zde bylo úkolem vyrobit za pomocí ručního nářadí dvě výměny (protézy) v barokním krovu.

Opravdu málo času bylo na přípravu našeho družstva na soutěž samotnou.  Týden před soutěží totiž od nás odjela poslední letošní výprava tesařů z Francie, která u nás byla v rámci programu ERASMUS + na dvoutýdenní pracovní stáži. Méně času zbývalo, tím intenzivněji příprava probíhala.

Střední školu řemeslnou v Jaroměři reprezentovali žáci Ondřej Porubek a Adam Kapitánik. Naši školu reprezentovali výborně, a to i přes probíhající jarní prázdniny.  V písemném testu naše družstvo získalo 59,02 bodů, v praktické části 72 bodů, celkem 131,02 bodů.

Druhé družstvo ze střední školy z Pardubic získalo celkem 129,02 bodů a třetí ze střední školy Trutnov 128,03 bodů. První tři družstva dále postupují do celostátní soutěže, která se bude konat v Brně. V měsíci dubnu, a to  na stavebním veletrhu v Brně, naše družstvo změří své síly s nejlepšími družstvy z Moravy a ze Slovenska.

Děkuji panu Bc. Ladislavu  Kubiasovi, učiteli odborného výcviku učebního oboru Tesař na naší škole,  za vynikající přípravu našich žáků –  tesařů.

 Mgr. Jitka Kočišová -ředitelka školy

 

Události