Soutěž Tesař 2019

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2022
Podkovářský seminář 2019
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika

 

Propozice: Soutěž žák Tesař 2019

 

Termín konání: 15. – 17. leden 2019

 

Soutěž pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje

 

Vyhlašovatel: Cech KPT České republiky

Technický realizátor: Střední škola řemeslná Jaroměř, Studničkova 260, Jaroměř, 551 01

 

Ředitel soutěže: Cech klempířů, pokrývačů a tesařů: Ivan Dvořák,

Zástupce: Střední škola řemeslná, Jaroměř: Bc. Ladislav Kubias

 

Místo konání: Střední škola řemeslná v Jaroměři.

 

Soutěžící: Zadání soutěže je koncipováno svou náročností pro žáky 3. ročníků, mohou se zúčastnit i žáci nižších ročníků, věk soutěžících ovšem nesmí ke dni finále v Brně únor 2019 přesáhnout hranici 20 let. Maximálně 2 soutěžící –  jako družstvo reprezentující školu.

 

Termín pro přihlášení: do 3. 12. 2018

                                          E-mailem: ladakubias@centrum.cz, cech@cech-kpt.cz,

                                          Písemně na adresu:  Střední škola řemeslná Jaroměř,

                                                                          Studničkova 260, Jaroměř 551 01

                                                                          T: 605053619, 491812424

Materiální zabezpečení: Střední škola řemeslná Jaroměř za finanční podpory cechu KPT ČR

Hlavní sponzor: MAFELL a.s.

Pojištění soutěžících: Pojištění soutěžících proti úrazu zabezpečuje vysílající organizace.

Ubytování: Domov mládeže Střední školy řemeslné v Jaroměři.

 

Věc: Pokyny k přihlášce na soutěž:

Oznamujeme vám, že škola zajišťuje rezervaci ubytování, stravování soutěžících a jejich doprovodů. Je však potřeba, abychom dostali závazné přihlášky soutěžících škol s počty účastníků do 3. 12. 2018!!!

Předpokládané náklady na soutěžní družstvo:

Snídaně                         35,- Kč osoba/ den

Oběd                             62,- Kč osoba/ den

Večeře                           55,- Kč osoba/ den

Ubytování                   220,- Kč osoba/ noc

Účastnický poplatek   2500,- Kč na soutěžní družstvo

Po obdržení přihlášky bude zaslána zálohová faktura se splatnostní do 10. ledna 2019.

Stravování: Snídaně, oběd, večeře (městská školní jídelna Na Karlově).

Ceny: Cech KPT ČR- první tři družstva obdrží diplom a věcnou cenu.

Teoretická část: test 60 otázek, časový limit 30min., max. 30 bodů viz příloha otázky.

 • Družstvo pracuje společně na jednom testu.

Praktická část:

Soutěžní dvojice žáků vyrobí dle výkresu výrobek v časovém limitu 10 hod., za dodržení bezpečnosti práce viz příloha výkres modelu konstrukce krovu.

 • Rozměry modelu výška, šířka budou před zahájením soutěže vylosovány
 • Družstvo na připravenou desku, nebo papír narýsuje profil vazby.
 • Z profilu vazby přenáší míry na připravený materiál.
 • Za pomoci ručního nářadí zhotoví veškeré spoje výrobku.
 • V konečné fázi sestaví výrobek dle výkresové dokumentace.
 • Při práci si soutěžící počínají obezřetně s ohledem zásad BOZP.
 • Dokončení výrobku nahlásí družstvo rozhodčímu.
 • Pokud družstvo dokončí úplně výrobek ve stanoveném čase 10 hod = 10bodu.
 • Před hodnocením, rozhodčími budou soutěžící přizváni ke svému výrobku.
 • Během celé soutěže je zakázáno pedagogickému doprovodu, vstupovat mezi soutěžní družstva.

Hodnocení: praktické části max. 120 bodů

 • Provedení spojů                                              max. 30 bodů
 • Rozměrovost výrobku                         max. 30 bodů
 • Vynesení profilu vazby, vzhled výrobku        max. 20 bodů
 • Pohled, detail C                                              max. 20 bodů
 • Časový limit 10 hodin                         max. 10 bodů
 • BOZP                                                              max. 10 bodů

Hodnotící komise: Složena z nezávislých odborníků z praxe. Hodnocení bude přítomen jeden vybraný pedagogický pracovník jako nezávislý pozorovatel, který nebude hodnotit.

Body za teoretickou a praktickou část se sečtou a vznikne pořadí družstev. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat praktická část soutěže.

Nářadí:

Na praktickou část si každé družstvo přiveze vlastní ruční nářadí dle doporučeného seznamu.

K disposici bude pro každé družstvo pracovní stůl – ponk deska, papír na orýsování profilu modelu.

Spojovací materiál bude dodán organizátorem.

 

Doporučený seznam, nářadí:

 

–     kladivo, dřevěná palička co komu vyhovuje,

 • dláta množství a rozměry dle uvážení
 • pila rámová, ocaska, komu co vyhovuje
 • vrtačka, el. vrtačka + prodlužovaní kabel + bity
 • vrtáky o průměrech 4,5,6,8,10,12
 • truhlářské svěrky, podložky
 • rýsovací pomůcky, rejsek
 • hoblíky
 • úhelnice
 • pokosník
 • šroubovák
 • poříz

 

 

Nesmí se použít :      –    brusný papír

 • lepidlo
 • pila čepovka
 • elektrické nářadí s (výjimkou vrtačky)