Propozice

 
Hlavní stránka
VĚTRNÝ MLÝN
Renovace malotraktoru PF 62
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2019
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika

Kurz dílčí kvalifikace „EUROPODKOVÁŘ“ se snaží Střední škola řemeslná v Jaroměři, která tento kurz pořádá, otevírat pro uchazeče vždy koncem září pokud se sejde minimálně šest uchazečů. Kurz probíhá zpravidla tři dny v týdnu ( většinou středa až pátek – nemusí být pravidlem ) 1 x  za čtrnáct dní. Kurz obsahuje 180 – 200 hodin teorie a praxe. Praxe silně převládá a probíhá na školním závodě hřebčín Jeníkov. Zhruba tři dny soustředění vypadají takto: 1 den:  7 – 13 hod úprava kopyt koní s podkováním, 13 – 14 hod. oběd a 14 – cca 18 hod výroba podkov. 2 den: 7 – 13 hod úprava kopyt koní s podkováním, 13 – 14 hod. oběd a 14 – cca 18 hod teorie podkovářství. 3 den: 7 – 13 hod úprava kopyt koní s podkováním, nebo výroba podkov. Stěžejní studium teoretické výuky však spočívá na samostudiu uchazečů. Teorie je v tomto kurzu vedena formou přednášek. Ukončení kurzu se předpokládá na měsíc březen – duben.

Cena kurzu činí 25 tisíc Kč,-.   Poplatek za kurz musí být uhrazen před započetím kurzu i v případě, že rekvalifikaci bude hradit pracovní úřad ( po uhrazení pracovním úřadem je poplatek vrácen absolventovi ).

Pokud uchazeč absolvuje kurz a je schopen ( schopna ) dle dosažených výsledků absolvovat zkoušku profesní kvalifikace “ Europodkovář “ je to možné zhruba v měsíci únor – duben. Ke zkoušce předkládáte: Zadanou Samostatnou odbornou práci ( obdoba diplomky ), soubor ortopedických podkov vyrobených v průběhu kurzu a svářečské osvědčení. Svářečské osvědčení jsme schopni řešit v naši svářečské škole v průběhu kurzu. Jak musí probíhat zkouška naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-292-Europodkovar . Cena  zkoušky je stanovena ministerstvem zemědělství. Pokud absolvujete jako rekvalifikaci, tak i zkoušku hradí pracovní úřad. V tomto případě, ale cenu taktéž musíte uhradit před započetím kurzu a jakmile pracovní úřad uhradí náklady budou peníze vráceny. U naší autorizované osoby je cena zkoušky stanovena na 11 tisíc korun.

Pokud si však myslíte, že jste schopen ( schopna ) zkoušku vykonat i bez kurzu je možné zkoušku složit bez absolvování kurzu. Musíte však počítat s požadavky na zkoušku. U zkoušky kovete na podkovy, které vykovete v průběhu zkoušky. Nejste zbaveni povinnosti předložení souboru ortopedických podkov ani samostatné odborné práce. Zkoušce je přítomen odborný veterinární lékař a společně s autorizovanou osobou posuzuje samotný průběh zkoušky.

Nakonec shrnutí. Předložíte samostatnou odbornou práci, soubor ortopedických podkov, svářečské oprávnění a při kování koně, strouhání koně, korekci kopyt hříbat, odpovídáte na dotazy zkoušejících. K tomu napíšete písemnou práci, písemný test a složíte ústní zkoušku.
Na konci tohoto dvoudenního maratónu se dozvíte zda jste vyhověl(a) a při úspěšném absolvování získáte osvědčení o profesní kvalifikaci EUROPODKOVÁŘ.
Ubytování je možné vedle areálu školy na vlastním internátu. Odkaz naleznete ZDE.  Stravování je možné zajistit ve školní jídelně, ale dle zkušeností není moc využíváno.

Další profesní kvalifikací je „Kovářství „. Pokud absolvujete obě dílčí kvalifikace tak se můžete přihlásit k závěrečné zkoušce Podkovář – zemědělský kovář  a získat výuční list a tím úplné vzdělání v tomto oboru.