Propozice

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Kurz dílčí kvalifikace „EUROPODKOVÁŘ“ se snaží Střední škola řemeslná v Jaroměři, která tento kurz pořádá, otevírat pro uchazeče vždy koncem září pokud se sejde minimálně šest uchazečů. Kurz probíhá zpravidla tři dny v týdnu (většinou středa až pátek – nemusí být pravidlem). Kurz obsahuje 180 – 200 hodin teorie a praxe. Praxe silně převládá a probíhá na školním závodě hřebčín Jeníkov. Zhruba tři dny soustředění vypadají takto: 1 den: 7 – 16 hod. výroba podkov.  2 den: 7 – 16 hod úprava kopyt koní s podkováním. 3 den: 7 – 13 teoretické přednášky. Stěžejní studium teoretické výuky však spočívá na samostudiu uchazečů. Včetně této přípravy je nutné vykonat praktickou část s domluvenými podkováři. Jedná se v současné době o min. 300 hod. praxe v úpravě kopyta podkování koní.  Ukončení kurzu je závislé na četnosti setkání, kterých je osm.

Cena kurzu v současné době činí cca 47 500 Kč. Cena se však odvíjí od aktuální ekonomické situace.   Poplatek za kurz musí být uhrazen před započetím kurzu i v případě, že rekvalifikaci bude hradit pracovní úřad ( po uhrazení pracovním úřadem je poplatek vrácen úspěšnému absolventovi ).

Pokud uchazeč absolvuje kurz a je schopen(a) dle dosažených výsledků absolvovat zkoušku profesní kvalifikace “ Europodkovář “ je to na základě stanovení termínu autorizované osoby. Ke zkoušce předkládáte: Zadanou Samostatnou odbornou práci (obdoba diplomky ), soubor ortopedických podkov vyrobených v průběhu kurzu a svářečské osvědčení. Svářečské osvědčení jsme schopni řešit v naši svářečské škole v průběhu kurzu. Jak musí probíhat zkouška naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-292-Europodkovar . Cena zkoušky je stanovena ministerstvem zemědělství. Pokud absolvujete jako rekvalifikaci, tak i zkoušku hradí pracovní úřad. V tomto případě, ale cenu taktéž musíte uhradit před započetím kurzu a jakmile pracovní úřad uhradí náklady budou peníze vráceny. U naší autorizované osoby je cena zkoušky kalkulována na 13 tisíc korun.

Pokud si však myslíte, že jste schopen(a) zkoušku vykonat i bez kurzu je možné zkoušku složit bez absolvování kurzu. Musíte však počítat s požadavky na zkoušku. U zkoušky kovete na podkovy, které vykovete v průběhu zkoušky. Nejste zbaveni povinnosti předložení souboru ortopedických podkov ani samostatné odborné práce. Zkoušce je přítomen odborný veterinární lékař a společně s autorizovanou osobou posuzuje samotný průběh zkoušky.

Nakonec shrnutí. Předložíte samostatnou odbornou práci, soubor ortopedických podkov, svářečské oprávnění a při kování koně, strouhání koně, korekci kopyt hříbat, odpovídáte na dotazy zkoušejících. K tomu napíšete písemnou práci, písemný test a složíte ústní zkoušku.

Na konci tohoto dvoudenního maratónu se dozvíte, zda jste vyhověl(a) a při úspěšném absolvování získáte osvědčení o profesní kvalifikaci EUROPODKOVÁŘ.

Ubytování je možné vedle areálu školy na vlastním internátu. Odkaz naleznete ZDE.  Stravování je možné zajistit ve školní jídelně, ale dle zkušeností není moc využíváno.

Další profesní kvalifikací je „Zemědělské kovářství„. Pokud absolvujete zkoušku profesní kvalifikace Europodkovář, tak se můžete přihlásit k závěrečné zkoušce učebního oboru Zemědělský kovář a podkovář. Po jejím úspěšném složení získáte výuční list a úplné vzdělání v tomto oboru.