Studijní materiály

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

 

 

UČEBNICE NA VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY (PRO VŠECHNY UČEBNÍ OBORY)

 

Český jazyk a literatura

1. – 3. ročník

– Kvítková Naděžda: Čeština pro učební obory středních odborných učilišť. Státní pedagogické nakladatelství.

– Kvítková Naděžda: Český jazyk pro učební obory SOU

– Soukal, Josef: Čítanka pro tříleté učební obory středních odborných učilišť. SPN

– Forst Vladimír: Přehled dějin literatury pro SOU

– Prokop Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. stol.

Literatura 19. a poč. 20. stol.

Přehled české literatury 20. stol.

 

Anglický jazyk

1. – 3. ročník – JOB MATTERS. Angličtina pro řemesla a služby. Autorka: Maria Elisabeth Kostler.  Nakladatelství FRAUS.

 

 Matematika

Matematika pro SOU 1. – 4. díl, nakladatelství Didaktis.

 

Základy společenských věd

  1. – 2. ročník – Společenské vědy pro střední školy 1. – 4. díl, nakladatelství Didaktis

 

 Základy přírodních věd

  1. ročník – Fyzika pro střední školy 1. a 2. díl, vydavatelství Prometheus
  2. ročník – Chemie pro střední školy, SPN Praha

 

 Práce s počítačem

1. – 3. ročník

– Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky, Pavel Navrátil, nakladatelství ComputerMedia

– Nebojte se počítače – pro Windows 10 a Android, Miroslav Navarrů, Isabella Wals

 

 

Ekonomika

  1. ročník – Ekonomie stručný přehled, Jena Švarcová, nakladatelství CEED

 

 

UČEBNICE PRO OBOR TESAŘ

 

Materiály

1. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

– Materiály, Jaroslav Žák

– Materiály I., František Friess, Jan Reisner, Aleš Zeidler

– Materiály, G. Fábryová, O. Božeková

– Nauka o materiálech, Z. Křupalová

2. ročník – Materiály pro 2. a 3. ročník Tesař, G. Fárryová, O. Božeková

– Materiály, J. Kamenický, M. Rizmanová

– Stavební materiály, E. Gregorová

 

Technologie

1. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

– Technologie obrábění dřeva, H. Panáčková, P. Panáček

2. ročník – Stavební nauka, Batran, Bläsi, Frey

– Tesařství z pohledu dneška, J. Kohout, A. Toaek

– Příručka pro tesaře, K. Kydlíček

– Tesařská technologie

3. ročník – Stavební nauka, Batran, Bläsi, Frey

– Tesařství z pohledu dneška, J. Kohout, A. Toaek

– Příručka pro tesaře, K. Kydlíček

– Dřevěná schodiště, W. Nutsch

 

 

Výrobní zařízení

1. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

2. ročník – Výrobní zařízení pro učební obory zpracování dřeva, Janíček, Vozár, Zbořil

– Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

 

 

Odborné kreslení

1. ročník – Odborné kreslení, obor truhlářské práce

– Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

2. ročník – Odborné kreslení 2. ročník, P. Kačena, M. Šulc

– Čítanka výkresů ve stavebnictví, A. Doseděl

3. ročník – Odborné kreslení 3. ročník, P. Kačena, M. Šulc

– Čítanka výkresů ve stavebnictví, A. Doseděl

 

UČEBNICE PRO OBOR TRUHLÁŘ

 

Materiály

1. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

– Materiály, Jaroslav Žák

– Materiály I., František Friess, Jan Reisner, Aleš Zeidler

– Materiály, G. Fábryová, O. Božeková

– Nauka o materiálech, Z. Křupalová

2. ročník – Materiály II, Z. Muzikář a kolektiv

– Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

– Materiály, J. Kamenický, M. Rizmanová

– Nauka o materiálech, Z. Křupalová

 

Technologie

1. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

– Technologie obrábění dřeva, H. Panáčková, P. Panáček

2. a 3. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

– Dřevo a jeho obrábění, E. Josten, T. Reiche, B. Wittchen, nakl.GRADA

 

Výrobní zařízení

1. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

2. ročník – Výrobní zařízení pro učební obory zpracování dřeva, Janíček, Vozár, Zbořil

– Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

 

 

Odborné kreslení

1. ročník – Odborné kreslení, obor truhlářské práce

– Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

2. a 3. ročník – Odborné kreslení pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

– Truhlářské konstrukce, E. Josten, T. Reiche, B. Wittchen, nakl.GRADA

 

 

UČEBNICE PRO OBOR ČALOUNÍK

 

Materiály

1. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

– Materiály, Jaroslav Žák

– Materiály I., František Friess, Jan Reisner, Aleš Zeidler

– Materiály, G. Fábryová, O. Božeková

– Nauka o materiálech, Z. Křupalová

 

Technologie

1. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

– Technologie obrábění dřeva, H. Panáčková, P. Panáček

 

Výrobní zařízení

1. ročník – Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

 

Odborné kreslení

1. ročník – Odborné kreslení, obor truhlářské práce

– Příručka pro truhláře, Wolfgang Nutsch a kolektiv

 

 

UČEBNICE PRO OBOR OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

 

Odborné kreslení

1. ročník – Technické kreslení, Z. Holoubek, J. Leinveber, J. Švercl

 

ZVM

1. ročník – Technologie rostlinné výroby – Fidler a kolektiv

– Zemědělská výroba – Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR v Praze

2. ročník – Zemědělské stroje, Karel Golasovský

– Stroje používané v rostlinné výrobě, doc. Ing. Jiří Roh CSc. A kol.

3. ročník – Stroje používané v rostlinné výrobě, doc. Ing. Jiří Roh CSc. A kol.

– Technika a technologie v živočišné produkci, Doc. Ing. Miroslav Andrt CSc.

 

 

Technologie oprav

2. ročník – Technologie oprav strojů a zařízení, R. Rousek, B. Kareis

– Příručka pro automechanika, Rolf Gscheidle a kol.

3. ročník – Základní kurz svařování metodou 311, ing. Václav Minařík, CSc.

– Základní kurz svařování metodou 111, Jaroslav Bartoš

– Příručka pro automechanika, Rolf Gscheidle a kol.

 

Motorová vozidla

2. ročník – Autoškola CDE, Ing. Petr Chvátal, nakladatelství Springer Media CZ,s.r.o.

– Příručka pro automechaniky, Rolf Gscheidle a kolektiv

3. ročník – Autoškola? Pohodlně! – aktuální výtisk, Zdeněk Schröte

– Příručka pro automechaniky, Rolf Gscheidle a kolektiv

 

 

UČEBNICE PRO OBOR UMĚLECKÝ KOVÁŘ

 

Technologie

1. ročník – Technologie ručního zpracování kovů – J. Švagr aj. Fojtík

– Moderní strojírenství pro školu i praxi

2. ročník – Základní kurz svařování metodou 311, Ing. Václav Minařík CSc

– Základní kurz svařování metodou 111, Jaroslav Bartoš

3. ročník – Umělecké kovářství – K. Goňa, P. Révay, Š. Vondruška

 

Materiály

1. ročník – Strojírenská technologie I., Otakar Bothe

 

Odborné kreslení

3. ročník – Technické kreslení – Sbírka příkladů a úloh pro I. až III. ročník SOU, A. Kunc

– Technické kreslení pro 1. až 2. ročník SOU, OU, UŠ, Zdeněk Holoubek

 

Dějiny umění 1. – 3. ročník

– Dějiny výtvarné kultury 1,2,3,4 – Bohumír Mráz

– Dějiny výtvarného umění – Marie Černá

 

 

UČEBNICE PRO OBOR PODKOVÁŘ

 

Podkovářství

2. a 3. ročník – Podkovářství, Kysilka, Rajman, Vítek, nakladatelství Grada

– Podkovářství, E. Král

 

ZVM

1. ročník – Technologie rostlinné výroby – Fidler a kolektiv

– Zemědělská výroba – Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR v Praze

2. ročník – Zemědělské stroje – Karel Golasovský

– Stroje používané v rostlinné výrobě, doc. Ing. Jiří Roh CSc. A kol.

3. ročník – Stroje používané v rostlinné výrobě, doc. Ing. Jiří Roh CSc. A kol.

– Technika a technologie v živočišné produkci, Doc. Ing. Miroslav Andrt CSc.

 

 

Materiály

2. ročník – Strojírenská technologie II., Otakar Bothe

 

Základy strojírenství

2. ročník – Strojnictví, J. Doleček, Z. Holoubek

– Strojírenská technologie II., O. Bothe

 

Technologie oprav

2. ročník – Základní kurz svařování metodou 311, V. Minařík

– Základní kurz svařování metodou 111, J. Bartoš

 

Motorová vozidla

3. ročník – Autoškola? Pohodlně! – aktuální výtisk, Zdeněk Schröte

 

 

UČEBNICE PRO OBOR UMĚLECKÝ KERAMIK

 

Technologie 1. – 3. ročník

– Příprava pracovních směsí, Herainová

– Keramické obkladové materiály, Herainová

– Sušení a výpal – Herainová

– Stroje pro výrobu porcelánu, Rezek

– Modelářství porcelánu a keramiky, Špís

– Keramické suroviny, Herainová

– Glazury, keramické barvy, Herainová

 

 

Keramická výroba 1. – 3. ročník

– Žáruvzdorné materiály, Herainová

– Cihlářská výroba a kamenina, Herainová

– Zdravotnická keramika, Herainová

– Keramika, Pravoslav Rada

 

 

Dějiny umění 1. – 3. ročník

– Dějiny výtvarné kultury 1,2,3,4 – Bohumír Mráz

– Dějiny výtvarného umění – Marie Černá