135 řemeslného školství v Jaroměři

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

A že je co slavit!

Ve dnech 29. a 30. dubna 2022 bylo na Střední škole řemeslné v Jaroměři opravdu rušno. V pátek od samého rána do její budovy ve Studničkově ulici v Jaroměři přicházely zástupy dětí s učitelkami a v sobotu byly všechny prostory přístupné pro bývalé žáky, učitele, zaměstnance a pro širokou veřejnost. Škola (si) tak připomněla již 135. výročí jejího založení a 105 výročí zahájení výuky v „nové“ budově „Na Ptákách“. Návštěvníci si kromě stálé výstavy prací žáků prohlédli expozice jednotlivých učebních oborů, které pro ně byly připraveny ve třídách, a mohli si tak vytvořit představu o historii i současnosti výuky a o výsledcích vzdělávání. Na dvoře pak pro ně byly připraveny ukázky řemesel, kde žáci vyšívali knoflíky, okovali koně, razili mince, tesali trámy, točili keramiku na hrnčířském kruhu, kovali u výhní, předváděli zemědělskou techniku, ohýbali napařené dřevo … V sobotu pak páteční aktivity doplnil kulturní program, na uzavřené komunikaci proběhla výstava historické i soudobé zemědělské techniky, proběhla mnohá srdečná setkání po letech. Že se akce skutečně vydařila potvrzují reakce účastníků, učitelů i dětí. Oslava to byla velká, vydařená a více než 1500 párů bot, které na chodbách zanechaly svoje stopy, jsou jasným důkazem, že se energie a čas všech, kdo se na její přípravě podíleli, vyplatila.