Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika

ÚDAJE O OBORU:
Délka studia 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce a dívky
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:
Splnění povinné školní docházky
Zdravotní způsobilost uchazeče
ABSOLVENT UMÍ:

 • ručně zpracovávat kovy – zámečnické práce
 • strojní obrábění kovů
 • provádět jednoduché renovace součástí
 • provádět demontážní a montážní práce při opravách strojních celků
 • číst technické výkresy a dílenské náčrty
 • orientovat se v popisech pracovních postupů, technologiích
 • svařovat plamenem, elektrickým obloukem, svařovat v ochranné atmosféře (CO2)
 • základy práce automechanika
 • elektrotechnické práce související s opravami
 • provádět technickou údržbu, opravy a seřízení mechanizačních prostředků, automobilů, traktorů
 • řídit motorová vozidla v rozsahu skupiny T, B, C
 • využívat výsledků diagnostických prohlídek
 • orientovat se v základních vztazích své profese
 • zná zásady pro ochranu životního prostředí, brání jeho znečišťování a poškozování
 • zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce
 • zná zásady protipožární ochrany
ABSOLVENT ZÍSKÁ:
Výuční list
Střední vzdělání
Svářečský průkaz: Z-E1, Z-G1, může rozšířit Z-M1
Řidičské oprávnění T,B,C Možnost placené praxe na smluvních pracovištích (2. a 3. ročník)Možnost být zařazen do programu podpory a rozvoje dělnických profesí významných zaměstnavatelů (finanční podpora žáka při vzdělávání)Absolvent získá široké uplatnění na trhu práce
MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou dále ucházet o dvouleté nástavbové studium oboru podnikání zakončené maturitní zkouškou.
Výuka oboru probíhá podle školního vzdělávacího programu –

 

 

Doporučená literatura:

1.ročník:

Strojnictví.

Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ

Autor: Mičkal Karel, Nakladatel: Sobotáles

Moderní strojírenství pro školu a praxi

Autor: Dillinger a kol., Nakladatel: Sobotáles 

2.ročník:

Základní kurz svařování metodou 311 a 111 – zajistí škola

Příručka pro automechanika

Autor: Rudolf Gscheidle a kolektiv, Nakladatel: Sobotáles

3.ročník

Učebnice autoškoly