Truhlář 33-56-H/01

 
Hlavní stránka
VĚTRNÝ MLÝN
Renovace malotraktoru PF 62
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2021/22
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Seznam počítačů
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2019
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika

ÚDAJE O OBORU:
Délka studia 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce a dívky
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:
Splnění povinné školní docházky
Zdravotní způsobilost uchazeče
ABSOLVENT UMÍ:

 •  rozeznávat materiály potřebné pro obor
 •  používat, seřizovat a udržovat výrobní zařízení
 •  číst a zhotovit výkres
 •  provádět průběžnou a konečnou kontrolu výrobku
 •  montáž hotových výrobků
 •  provádět kusovou i sériovou výrobu
Výroba nábytku

 •  zpracovat materiál a polotovary v nábytkové výrobě
 •  zhotovit konstrukční řešení odpovídající technologii nábytkových součástí, dílců a podskupin
 •  používat technologii výroby a montáž nábytku skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňkù
 •  uplatňovat ergonomické a antropometrické požadavky
 •  provádět povrchovou úpravu nábytku, udržovat jej a odborně jej opravovat
 •  zhotovit jednoduché stavebnì truhlářské výrobky
Dřevěné konstrukce

 •  zpracovat materiály ze dřeva a dalších hmot ve truhlářské výrobě
 •  vyrábět stavebnì truhlářské výrobky
 •  osazovat stavebnì truhlářské výrobky a provádět povrchovou úpravu
 •  provádět odborné opravy stavebních truhlářských výrobků
 •  vyrobit jednoduchý vestavěný nábytek a drobné doplňky
ABSOLVENT ZÍSKÁ:
Výuční list
Střední vzdělání
Možnost kurzu obsluhy motorové pily
MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů
Výuka daného oboru probíhá podle školního vzdělávacího programu – ŠVP Truhlář