BOZP

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Bezpečnost práce na strojích

Bezpečnost na okružní pile

 1. Soustředěnost při práci.
 2. Pořádek kolem stroje a na stroji.
 3. Upnutý oděv a obuv, brýle a chrániče sluchu.
 4. Při delších kusech pomocníka.
 5. Rozevírací klín 8-10 mm od kotouče a musí být o 0,3 mm užší než řez pily.
 6. Nestát v rovině řezu a netlačit materiál do řezu tělem.
 7. Kotouč musí být rozvedený a nabroušený, nesmí být naprasklý, nebo jinak poškozen.
 8. Při dořezávání používat pomocnou ruku.
 9. Při rozmítání používat zástěru.
 10. Neoddělávat žádné kryty.
 11. Pilový kotouč má vyčnívat 1 až 2 cm nad řezaným materiálem.

Bezpečnost na pásové pile

 1. Soustředěnost při práci.
 2. Pořádek kolem stroje a na stroji.
 3. Upnutý oděv a obuv, brýle a chrániče sluchu.
 4. Při delších kusech pomocníka.
 5. Pilový pás musí být zakrytován po celém obvodu mimo řeznou část.
 6. Vodítka 1 až 2 cm nad řezaným materiálem.
 7. Špalíček zároveň se stolem.
 8. Řezání kulatiny napříč při větším průměru než 30mm jen v bezpečném přípravku.
 9. Pilový pás musí být správně svařen, nabroušen a rozveden.

Bezpečnost na svislých frézkách

 1. Soustředěnost při práci.
 2. Pořádek kolem stroje a na stroji.
 3. Upnutý oděv a obuv, brýle a chrániče sluchu.
 4. Při delších kusech pomocníka
 5. Přiměřené otáčky k nástroji.
 6. Nástroj co nejníže, hřídel co nejvýše.
 7. Pravítka co nejblíže k nástroji.
 8. Nefrézovat kousek kratší než 40 cm.
 9. Používat odsunovač rukou.
 10. Přeručkovávat.
 11. Zarážka proti zpětnému vrhu.

Bezpečnost na vodorovných frézkách

 1. Soustředěnost při práci.
 2. Pořádek kolem stroje a na stroji.
 3. Upnutý oděv a obuv, brýle a chrániče sluchu.
 4. Při delších kusech pomocníka.
 5. Nefrézovat kousek kratší než 40 cm.
 6. Přeručkovávat.
 7. Používat přední a zadní kryt
 8. Hoblovat přiměřenou třískou.
 9. Při výměně nožů zajistit stroj proti spuštění.