Vliv podkování na kopyto

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Přibíjení podkovy zpomaleně

Sociální sítě jsou plné pseudoodborníků. Ti se rádi vyjadřují i k výuce na naší škole. Soustavně se dozvídáme, že vyučujeme podle zastaralých učebnic a nesledujeme nové trendy v úpravě kopyt. Rekreační ježdění na koni jde cestou bosého kopyta což je pro koně nejoptimálnější, pokud nemá vrozený či získaný defekt pohybového aparátu. Takovýto odborníci dokola uvádějí, že již před 200 lety odborníci kolem vědy o podkovářství uvádějí, že je podkování koní škodlivé. A co myslíte, že máme v našich učebnicích o podkovářství? Přečtěte si, co se psalo mnohem později v našich učebnicích. Připravili jsme pro vás ukázky z historie. Nyní to popisujeme tak jak to je poplatné době. V současnosti jsou koně pro rekreaci, kteří mohou pracovat bez obtíží bez podkov. Jejich rohovina stačí dorůstat. Na druhou stranu máme koně sportovní. Ti podle druhu podkladu pro svou práci podkovy potřebují. Vezměme jednoduchý příklad. Jak by hokejista hrál hokej bez bruslí? Uvědomme si, jak jsou přetěžovány jeho klouby a šlachy při pohybu na ledě bez bruslí. Nebo co takový sprinter. Jakých by dosahoval asi výkonů bez treter. Nakonec nezapomeňme na koně pracující při těžbě dřeva. Ano pokud půjdu s koněm vytáhnout dvě klády, nebudu shánět okování. Pokud, ale kůň dennodenně stahuje dřevo, jde o zdraví jeho nohou a kloubů. Okovaný méně přetěžuje pohybový aparát. Proto se kromě úpravy bosého kopyta musíme naučit i podkovat koně pro jejich různé potřeby, ale i jak jim pomoci při problémech na pohybovém aparátu či nemoci kopyt.

 

Jaký vliv má podkování na kopyto?

Kdybychom přihlíželi jenom k výkonu samotnému, museli bychom říci, že vliv kování na kopyto jest škodlivý; poněvadž zarážením hřebíků do rohové stěny přerušuje souvislost rohových rourek. Jelikož však kůň jest nucen vykonávati různé práce a to na půdách tvrdých, při čemž se mu rohovina příliš opotřebovává, a jiný lepší prostředek k ochraně kopyt doposud vynalezen nebyl, musíme říci, že jest kování koní prospěšné. Koně, již chodí po měkkých půdách, bývají nekováni, u těchto bývá rohovina nejzdravější.

Z knihy „Podkovářské zrcadlo“ J. Horn, ředitel odborné školy podkovářské v Praze r.v. 1922

 

 

Nepříznivý vliv podkování na kopyto.

Podkovou se kopyto zvedne od země, takže končetina se dostane do nepřirozených poměrů. Rohový střel nepřijde do styku se zemí a nemůže uplatňovati svůj význam pro pružnost chůze. Chůze koně není tak jistá. Končetina je podkovou zatížena, takže svaly se musí více namáhat.

Narůstající rohovina se neopotřebuje, čímž se kopyto prodlužuje a porušuje se normální poměr mezi přední a zadní polovinou kopyta.

Zarážením podkováků se rohová stěna ničí.

Všechny tyto nepříznivé vlivy se uplatňují tím více, čím nesprávněji je kůň podkován. Podkování je však jediný způsob, který za dnešních poměrů umožňuje využití koně k práci. Při správném podkování a péči o kopyto je kůň schopen práce až do vysokého stáří.

Učebnice „Základy podkovářství“ Prof. MVDr. Emanuel Král r.v. 1950

 

Nakonec se společně podívejme, jaké materiály jsou nachystány pro žáky. Toto zpomalené video bylo vyrobeno v roce 2022. Detailně žákům ukazuje co se děje s končetinou při přibíjení podkovy.

Kysilka Karel
učitel