Podkovářská škola – informace

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

www.kovari.org/spolecenstvo  www.eurofarrier.org/home/
www.podkovari.cz www.e-hoof.com/

 

Střední škola řemeslná Jaroměř se stala právoplatným členem „Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska z. s.“. Sekce podkovářů Společenstva kovářů se stala v roce 2014 dalším členem EFFA (Evropská federace podkovářských asociací).  Po náročných přípravách a úspěšné zkoušce před akreditační komisí EFFA bylo 18. listopadu 2017 na zasedání všech účastnických zemí odhlasováno, že jsme dalšími členy s akreditací pro zkoušky certifikovaného europodkováře CE – F.  Tímto krokem naši pedagogové, kteří jsou členy sekce podkovářů připravují jak žáky naší školy, tak absolventy podkovářských kurzů k tomu, aby po splnění velmi přísných pravidel sekce podkovářů Společenstva kovářů byli schopni složit zkoušku a získat titul CE – F.

V České republice byly nově vytvořeny kvalifikační standardy pro jednotlivá povolání tak, aby bylo vzdělání sjednoceno na stejnou kvalitu úrovně ve všech zemích Evropské unie. Na jejich podkladě vznikly nové Rámcově vzdělávací programy pro školy a učiliště. Toto se týká i kvalifikace europodkováře. Dnes je možné získat tuto kvalifikaci dvěma způsoby.

První možností je absolvování tříletého učebního oboru PODKOVÁŘ – ZEMĚDĚLSKÝ KOVÁŘ, což je především vzdělání pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Po absolvování a úspěšném složení závěrečné zkoušky získají úplnou kvalifikaci, na jejímž základě jsou oprávněni vykonávat podkování koní.  Od září roku 2010 tedy Střední škola řemeslná v Jaroměři musela začít vyučovat tento obor podle nového Rámcově vzdělávacího programu (dále jen RVP ). Škola prostřednictvím svých pedagogů a vedení školy soustavně usiluje, aby její absolventi byli životaschopní. Proto od roku 2014 skládají žáci praktickou závěrečnou zkoušku podle nových pravidel. To znamená, že první dva dny vykonávají praktickou podkovářskou zkoušku, která se shoduje se standardy profesní kvalifikace Europodkovář a třetí den skládají zkoušku ze zemědělského kovářství.

Druhým způsobem, na který má Střední škola řemeslná Jaroměř akreditaci a akreditované pracovníky, je celoživotní vzdělávání dospělých. Na základě praktických zkušeností a s dostatečným zájmem o toto povolání může uchazeč na škole v Jaroměři idividuálně nebo prostřednictvím rekvalifikačního kurzu nastudovat potřebné teoretické znalosti. Získá praxi pod vedením zkušeného mistra podkováře na školním statku v Jeníkově a poté se přihlásí ke zkouškám profesní kvalifikace u autorizovaných osob pro povolání Europodkovář. Na základě úspěšně vykonané zkoušky uchazeč obdrží Osvědčení profesní kvalifikace, na jehož základě je zájemce oprávněn k podkování koní. To neplatí pro profesní kvalifikaci Pomocník podkováře.

Všechny potřební informace o rozsahu znalostí a dovedností, průběhu zkoušky naleznete na adrese:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-292-Europodkovar

Informace o studiu

Tato forma vzdělávání je přístupna všem zájemcům o podkovářské řemeslo včetně žen. Jednotlivé kurzy začínají zpravidla koncem každého září. Osnovy a rozvrh průběhu kurzu je zadán při jeho začátku. Dle potřeb je program upravován vedoucím kurzu po dohodě s uchazeči.

Zájemci se mohou hlásit:

Střední škola řemeslná
Studničkova 260
Jaroměř 551 01
tel.: +420 491 812 425, +420 608 615 165
e-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz

 

nebo na mailu: podkovar.kysilka@volny.cz