Podkovářská škola – informace

 
Hlavní stránka
VĚTRNÝ MLÝN
Renovace malotraktoru PF 62
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2019
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika

www.kovari.org/spolecenstvo  www.eurofarrier.org/home/
www.podkovari.cz www.e-hoof.com/

 

Střední škola řemeslná Jaroměř se stala právoplatným členem „Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenského společenstva“. Sekce podkovářů Společenstva kovářů se stala v roce 2014 dalším členem EFFA ( Evropská federace podkovářských asociací ).  Po náročných přípravách a úspěšné zkoušce před akreditační komisí EFFA bylo 18. listopadu 2017 na zasedání všech účastnických zemí odhlasováno, že jsme dalšími členy zatím s podmíněnou akreditací pro zkoušky certifikovaného europodkováře CE – F. To znamená, že jak žáci, tak absolventi podkovářských kurzů mohou za stanovených podmínek sekce podkovářů Společenstva kovářů získat titul CE – F.

V České republice byly nově vytvořeny kvalifikační standardy pro jednotlivá povolání tak, aby bylo vzdělání sjednoceno na stejnou kvalitu úrovně ve všech zemích Evropské unie. Na jejich podkladě vznikly nové Rámcově vzdělávací programy pro školy a učiliště. Toto se týká i kvalifikace europodkováře. Dnes je možné získat tuto kvalifikaci dvěma způsoby.

První možností je absolvování tříletého učebního oboru PODKOVÁŘ – ZEMĚDĚLSKÝ KOVÁŘ, což je především vzdělání pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Po absolvování a úspěšném složení závěrečné zkoušky získají úplnou kvalifikaci, na jejímž základě jsou oprávněni vykonávat podkování koní. To, co se stále dočítáme z některých zdrojů, není pravdou. Od září roku 2010 Střední škola řemeslná v Jaroměři musela začít vyučovat tento obor podle nového Rámcově vzdělávacího programu (dále jen RVP ), a tak od tohoto roku, žáci studují podle standardů, které byly předloženy i organizaci EFFA ( Evropská federace asociací podkovářů). To znamená, že v červnu 2014 první žáci Střední školy řemeslné ukončili studium podle nových RVP. Jelikož však škola usiluje, aby její absolventi byli životaschopní, tak od již zmiňovaného roku 2014 skládají žáci praktickou závěrečnou zkoušku podle nových pravidel. To znamená, že první dva dny vykonávají praktickou podkovářskou zkoušku podle standardů profesní kvalifikace Europodkovář a třetí den skládají zkoušku z kovářství.

Druhým způsobem, na který má Střední škola řemeslná Jaroměř akreditaci a akreditované pracovníky, je celoživotní vzdělávání dospělých. Na základě praktických zkušeností a s dostatečným zájmem o toto povolání může uchazeč na škole v Jaroměři idividuálně nebo prostřednictvím rekvalifikačního kurzu nastudovat potřebné teoretické znalosti. Získá praxi pod vedením zkušeného mistra podkováře na školním statku v Jeníkově a poté se přihlásí ke zkouškám profesní kvalifikace u autorizovaných osob pro povolání Europodkovář. Na základě úspěšně vykonané zkoušky uchazeč obdrží Osvědčení profesní kvalifikace, na jehož základě je zájemce oprávněn k podkování koní. To neplatí pro profesní kvalifikaci Pomocník podkováře.

Všechny potřební informace o rozsahu znalostí a dovedností, průběhu zkoušky naleznete na adrese : http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-292-Europodkovar

Informace o studiu

Tato forma vzdělávání je přístupna všem zájemcům o podkovářské řemeslo včetně žen. Jednotlivé kurzy začínají zpravidla koncem každého září. Osnovy a rozvrh průběhu kurzu je zadán při jeho začátku. Dle potřeb je program upravován vedoucím kurzu po dohodě s uchazeči.

Zájemci se mohou hlásit:

Střední škola řemeslná
Studničkova 260
Jaroměř 551 01
tel.: 491 812 425, fax: 491 813 329
e-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz

nebo na mailu: podkovar.kysilka@volny.cz