Přehled projektů

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů :

1) Projekt UNIV 3

– podpora procesů vzdělávání , v rámci programu Evropské unie , rekvalifikační program v rámci spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání. Projektování rekvalifikačních programů – Podkovář specialista 41-040-M.
Tomuto projektu předcházela konference, která se konala 21. a 22. února 2013 v hotelu Lions v Nesuchyni.

2) Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

– Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0001, kde jsme partnerem pro Královéhradecký kraj,
zahájení : 26.8. 2013,ukončení : 26.8. 2015.

3) Projekt – POSPOLU

Střední škola řemeslná v Jaroměři byla oslovena s žádostí o spolupráci v projektu:

„Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělání v praxi“ se zkráceným
Názvem POSPOLU.
Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci středních škol a zaměstnavatelů (podniků a firem) a navrhnout a ověřit systém optimální spolupráce uvedených partnerů ve vybraných oborech středního vzdělání. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a potrvá do 30. června 2015. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se zemědělskými svazy, např. Svazem průmyslu a dopravy, ke spolupráci jsou přizváni také představitelé Asociace krajů ČR, Odborného svazu KOVO a Konfederace zemědělských a podnikatelských svazů, realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání.
Jednání se uskutečnilo 18.9.2013 v Národním ústavě pro vzdělávání, Praha.
Učitel odborného výcviku na naší škole byl pověřen úkolem zpracovat aplikovaný model pro obor
Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

4) HELPTECH

– INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ, PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI STUDENTŮ V OBLASTI STŘEDNÍHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRESTIŽE ŘEMESLNÝCH OBORŮ V ČR.
Reg. č. projektu CZ.1.0/1.1./00/14.0152 – partner.

5) Naše budoucnost

– GLOBÁLNÍ GRANT – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II, OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, PRIORITNÍ OSA Č.1 – POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Reg. č. projektu : CZ.1.07/1.1.20/01.0004 – příjemce.

6) Moderní výuka

– EU PENÍZE ŠKOLÁM .
Reg. č. projektu CZ1.07/1.5.00/34.0478 – příjemce.

7) Podnikavá hlava

– PODPORA FIREMNÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI .
Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0011 – příjemce.

Investice do rozvoje vzdělávání

8) Cool pedagog

Název projektu: Vzájemným učením – cool pedagog 21. století
Zkrácený název: Cool pedagog
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0007
Název příjemce: Univerzita Hradec Králové

Adresa projektu: coolpedagog.usp-uhk.cz

Vzájemným učením – cool pedagog 21. století

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na
škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny