130 let řemeslného školství v Jaroměři

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

 

 Městské muzeum v Jaroměři ve spolupráci s naší školou připravilo výstavu

 130 let řemeslného školství v Jaroměři

V měsících duben, květen a červen 2017 proběhly koordinační pracovní schůzky, a to s panem Mgr. Rudolfem Havelkou – ředitelem Muzea v Jaroměři a paní PhDr. Olgou Mertlíkovou s vedením školy, tedy s paní Mgr. Jitkou Kočišovou – ředitelkou školy a jejími vedoucími pracovníky. Byly – mimo jiné – vybrány nádherné umělecké a truhlářské práce našich žáků, a to téměř ze všech oborů, které naše škola žákům nabízí (umělecké kovářství, truhlářství, tesařství, keramika…).

Dne 8. 6. 2017 v prostorech Muzea proběhla slavnostní vernisáž, kterou zahájil pan Mgr. Rudolf Havelka, následovalo vystoupení ředitelky školy paní Mgr. Jitky Kočišové a v programu pokračoval pan PhDr. Jan Mohr, který přítomné seznámil s přehledem historie odborného školství, a to hlavně s  vývojem  uměleckého kovářství ve Střední škole řemeslné v Jaroměři.

Na vernisáži žáci naší školy předváděli praktické ukázky řemesel.

Vernisáže se zúčastnilo mnoho významných hostů, jako například místostarosta Města Jaroměře pan Jiří Kubina, ing. Vratislav Čermák, ředitel gymnázia v Jaroměři pan Mgr. Karel Hübner,  ..…, žáci, učitelé, vychovatelé, učitelé odborného výcviku naší školy.

Výstava potrvá do 10. 9. 2017.

Všichni jste srdečně zváni.

Jitka Kočišová – ředitelka Střední školy řemeslné v Jaroměři.

 

ZŠ Police nad Metují v muzeu na výstavě: