3. A ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Dne 15. 5. 2018 jsme s třídou 3. A vyjeli do Studijní a vědecké knihovny do Hradce Králové. Tentokráte jsme poprvé využili nabídku knihovny na výukovou lekci o Václavu Havlovi. Práce probíhala stejným způsobem, jakým jsme byli zvyklí z dřívějších návštěv knihovny. Nejdříve ale zcela netradičně jsme začínali brainstormingem. Každý musel přijít s nějakou informací, kterou znal, ať už z hodin literatury nebo z jiných zdrojů, o V. Havlovi. Zjistili jsme, že znalostí už před vlastním vyhledáváním máme docela dost, podařilo se nám zaplnit celou tabuli. Pak už jsme byli rozděleni do tří skupin a každá dostala zadání s úkoly na konkrétní téma. První skupina měla téma „Odpor proti komunistické totalitní moci“, druhá „Havel a sametová revoluce“ a poslední „Havel – prezident“. O všem těchto tématech jsme mluvili i v hodinách literatury, přesto jsme se z vyhledávání v knihách, časopisech a on-line katalozích knihovny dozvěděli další podrobnosti. A zcela na závěr, opět netradičně, jsme měli za úkol každý sám dle svého vlastního uvážení zhodnotit všechny tři prezidenty, kteří se ve funkci vystřídali od sametové revoluce. Ale to už byla spíše naše soukromá úvaha, s níž se mohl podělit se všemi jen ten, kdo sám chtěl.

A to byla naše úplně poslední návštěva Studijní a vědecké knihovny za celé tři roky, kdy jsme se učili truhlářem nebo tesařem, protože teď už nás čekají „jen“ závěrečné zkoušky a pak už realita zvaná život….
Mgr. Eva Sychrová