30. výročí sametové revoluce

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Se třídou 2. B a 2. A  jsme se 7. 11. 2019 vypravili do Prahy, kde jsme od 11.00 hodin měli v rámci akcí konaných ke 30. výročí sametové revoluce objednán interaktivní program na Letné s názvem „Komunikace 89“. Jednalo se o výstavu fotografií a videí z jednotlivých přelomových dnů v listopadu roku 1989. Program jsme si objednali s průvodcem, který nám přiblížil složité období, ve kterém se hlavní organizátoři revoluce museli potýkat s problémy při vzájemné komunikaci, neboť neexistovalo to, co my v současné době považujeme za samozřejmost – mobilní telefony, chat, skype, facebook,… Následně žáci vytvořili dvojice, vžili se do přidělených rolí jednotlivých účastníků a na panelech a videích hledali informace k přiděleným úkolům a posuzovali pravdivost či nepravdivost sdělovaných informací, hledali argumenty pro přesvědčování veřejnosti při výjezdech herců a studentů do jiných měst republiky apod. V závěru se oba tábory (stoupenců a odpůrců stávajícího socialistického režimu) snažili navzájem přesvědčit pádnými argumenty pro nebo proti režimu.

Součástí interaktivní výstavy byl i workshop, ve kterém si žáci zkusili, opět ve dvojicích, vytvořit plakáty, které odkazovaly na dobu před 30 lety.

Aktivita ve stanu „Komunikace 89“ nás plně zaujala, tři hodiny uplynuly jako voda a my jsme museli končit. Přes Letnou jsme se přesunuli ke „kyvadlu“, kde jsme si připomněli, jaká socha zde stála a co se nachází v prostorách pod Letnou a poté jsme přes Mánesův most a Pařížskou třídu došli na Staroměstské náměstí, kde jsme se seznámili s hlavními architektonickými dominantami a připomněli si události, které se zde v historii odehrály. Křivolakými uličkami Starého Města jsme došli na Václavské náměstí, kde jsme si opět připomněli události, které se zde odehrály v době minulé i nedávné. Po zaslouženém občerstvení nás už jen čekala cesta domů. Do Jaroměře jsme přijeli krátce před 19. hodinou.

 

Mgr. Eva Sychrová, Mgr. Vít Miler