31. Hamernický den v Dobřívu

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace uspořádala již 31. Hamernický den, konal se 18. května 2024 na Vodním hamru v Dobřívu.

Hamernický den spolu se soutěží Dobřívský cvoček pro učňovské školy je celodenní kulturní akcí věnovanou kovářskému a podkovářskému řemeslu s doprovodním kulturním programem. Při této příležitosti zde předváděli své řemeslo také košikář, tkadlec, drátenice, řezbář, tesař, šperkařka.

I letos byla vyhlášena soutěž zručnosti v kování hřebíků a soutěž ve volné tvorbě aplikace vybraných kovářských postupů a estetické hledisko u funkčního výrobku. Obě soutěže se konaly pod záštitou Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska, a.s.

  1. Soutěž spočívala v kování hřebíků. Byla určena pro jednotlivce, kteří v časovém limitu pěti minut měli vykovat co nejvíce kvalitních kovaných hřebů. Před započetím soutěže Mistr kovář Ivo Rudolf pro všechny soutěžící předvedl absolvování této disciplíny a zopakoval kritéria výrobků. Kování hřebíků se účastnilo 16 žáků, což bylo dosud nejvíce. Porota ve složení Ivo Rudolf, Jiří Oplt a Stanislav Sedlák rozhodla takto: Třetí místo udělila Mikuláši Karpfovi – SŠŘ Jaroměř, druhé místo přidělila Jiřímu Wassebaverovi – A. Světlá nad Sázavou, první místo získal Vojtěch Spurný ze Střední školy řemeslné z Jaroměře.
  2. Zadání druhé soutěže ve volném kování znělo následovně: Vyrobit stojan pro provaz do expozice muzea. Tato soutěž byla určena pro dvojici žáků. V této disciplíně soutěžilo osm dvojic ze šesti škol. Porota ve složení Stanislav Sedlák, Jiří Oplt a Ivo Rudolf rozhodla následovně: na prvním místě se umístili žáci Jiří Rosecký a Jiří Wassebaver – Akademie Světlá nad Sázavou, Druhé místo získali Michal Halvoník a Matouš Mecka – SOŠ Praha, na třetím místě se umístili žáci Adam Blažek a František Melcher SŠ a ZŠ Oselce, čtvrté místo získali žáci Vojtěch Spurný a Mikuláš Karpf – SŠ Ř Jaroměř. Ostatní dvojice nesplnili zadání, proto nebyli hodnoceny.

Je třeba říci, že všichni žáci k zadanému úkolu přistoupili zodpovědně, což na závěr soutěže zhodnotil a případné nedostatky vysvětlil zkušený kovář Jan Hejnar.

Tímto chci poděkovat všem pracovníkům Západočeského muzea, zejména panu řediteli Mgr. Jiřímu Ornovi a Petrovi Kolduškovi za přípravu a provedení tohoto setkání. I přes nepříznivé počasí vše probíhalo dle připraveného programu.

20. května 2024 Zdeněk Vítek

 

Vojtěch Spurný a Mikuláš Karpf – SŠ Jaroměř

Hodnocení prací porotou

Ukázka podkování koní

Ukázka kování hřebů Mistrem kovářem Ivou Rudolfem

Soutěž v kování hřebíků

Jiří Spurný a Mikuláš Karpf u svého díla