6. ročník Mistrovství ČR v oboru truhlář

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Součástí veletrhu MOBITEX v Brně byl již 6. ročník Mistrovství ČR v oboru truhlář. Mistrovství České republiky vyhlašuje Klastr českých nábytkářů pro žáky tříletých učebních oborů truhlář pod záštitou ministerstva školství, průmyslu a obchodu. Soutěž tradičně organizuje Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a je zařazena do přehlídky „České ručičky‘‘.

Do brněnského finále postoupili vítězové krajských kol Mistrovství ČR oboru truhlář. Z krajského kola soutěže pro Královéhradecký a Pardubický kraj, které se konalo v prosinci 2023 na Střední škole řemeslné v Jaroměři, postoupil do finále z prvního místa žák druhého ročníku zdejší školy Michal Frydrych. Soutěže s mezinárodním zastoupením se zúčastnilo 18 žáků (12 vítězů krajských kol a 6 žáků z Polska, Maďarska a Slovenska), kteří nebyli hodnoceni v rámci Mistrovství ČR.

Úkolem finalistů bylo vyrobit podnožku z připravených smrkových polotovarů s časovou dotací 5 hodin. Samotná soutěž začala v 9:35 hodin a ukončena byla v 14:30 hodin. Michal si na hoblici s č.2 počínal velice profesionálně. Bylo vidět, že se na soutěž dobře připravil. K překvapení hodnotící komise měl s padesáti minutovým předstihem podnožku zalepenou a s třiceti minutovým předstihem před ostatními odevzdával hotový výrobek.

Slavnostní vyhlášení výsledků probíhalo v 16:30 hodin ve věži pavilonu G brněnského výstaviště. Podnožka Michala Frydrycha byla vyhodnocena jako nejlepší a Michal tak skončil na úžasném prvním místě, za což získal hodnotné ceny a byl zařazen do přehlídky „České ručičky‘‘ zaměřené na popularizaci učňovského školství.

Na závěr patří velké poděkování Michalovi, který se na soutěž perfektně připravil.

František Pešina

 

Výsledková listina