Beseda o  etiketě darování a o Mongolsku

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

V pátek 26. května se  všechny třídy přítomné ve škole  zúčastnily  zajímavých  besed na téma Etiketa darování a  Život v Mongolsku, které pro naše žáky připravila paní Anastassia Martinková z ICC Hradce Králové a   mongolská studentka obchodní akademie Anuka , která je  v České republice teprve  deset měsíců a její znalost češtiny nás udivila.

Naši žáci se intenzivně zapojili do připraveného interaktivního programu a přitom se dozvídali mnohá fakta o životě v jiných zemích, co se kde sluší a  nesluší darovat oproti našim zvykům a podobně.  Společně jsme promýšleli tématiku darů a darování u nás a žáci si  zkusili  vymyslet a předvést netradiční způsob darování dárku.

V druhé části besedy o Mongolsku jsme se  seznámili se základními fakty o současnosti  této země a o  mongolském národním  svátku Nádam, který se každoročně koná v blízkosti  hlavního  města Ulánbátaru. Zajímavostí je, že se jedná  o nejchladnější město na světě, kdy průměrná teplota zůstává po 6 měsíců v roce pod bodem mrazu. Letní teploty jsou naopak hodně vysoké. Beseda nás   velice obohatila o spoustu nových poznatků.

Jarmila Borecká