Brtnické kovadliny

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

O červnovém víkendu 10. – 12. 6. 2022 se v městečku Brtnice konalo již 12. mezinárodní setkání uměleckých kovářů „Brtnické kovadliny“.

V předchozích ročnících bylo samozřejmostí, že se jej pravidelně účastnila Střední škola řemeslná v Jaroměři prostřednictvím žáků oboru jak umělecký kovář, tak podkovář. Pro mnoho našich žáků to bylo i poslední setkání se spolužáky po úspěšném složení závěrečné učňovské zkoušky. Pokaždé jsme mezi vystavenými exponáty nalezli závěrečné práce našich uměleckých kovářů, za které jsme byli jako škola i jako jednotlivci odměňováni. Podkováři mají již po léta na starost podkování koní místních majitelů. Letos tomu bylo trochu jinak. Bohužel naši umělečtí kováři se setkání neúčastnili, a to ani již vystudovaní absolventi. Účast zajistili pouze žáci končícího třetího ročníku oboru „Podkovář a zemědělský kovář“. V sobotu dopoledne žáci Martin Foukal, Vít Harušťák, Roman Krajíček a Václav Sahula pod vedením učitele odborného výcviku Karla Kysilky okovali chladnokrevného koně pro práci v lese. V podvečerních hodinách byl předveden plnokrevný kůň, který je využíván pro svou všestrannost. Jelikož je citlivý, muselo být využito filcových podložek. Poslední částí našeho představení se bylo v neděli dopoledne okování parkurového koně. I u tohoto koně se nejednalo o obyčejné kování. Kůň byl okován na podložky s polsterem pro tlumení nárazu při doskocích. Všechna naše vystoupení byla doprovázena zájmem o naši práci, návštěvníky zajímalo, co a jak momentálně děláme a zejména, zda to koníky nebolí. Hodně dotazů návštěvníků bylo směrováno na naše žáky ohledně studia u nás ve škole. Je možné, že se nám ukázkami podkování povedlo nasměrovat některé mladé návštěvníky, aby se stali našimi budoucími studenty. Pravděpodobně jsme zaujali i rodiče dětí, které naši školu navštíví při dnech otevřených dveřích. Ve volném čase jsme předváděli výrobu podkov, a to nejen z oceli, ale i z aluminia. Většina podkov byla následně přímo na místě prodána.

V neděli odpoledne, po vyhlášení oceněných, jsme se rozjeli k domovům. Věřím, že příštího ročníku se zúčastní, stejně jako dříve, bývalí studenti spolu se studenty oboru uměleckého kovářství. Poděkování patří výše jmenovaným žákům oboru podkovář a zemědělský kovář, kteří před ústní závěrečnou zkouškou nelenili a jeli reprezentovat naši školu.

Karel Kysilka