CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ UMĚLECKÝ KOVÁŘ 2024

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník vyhlásila Celostátní kolo soutěže dovednosti žáků oborů: Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Uměleckořemeslné zpracování kovů.

Soutěž se konala 17. a 18. dubna 2024 na pracovištích v Horních Heřmanicích. Tentokrát byla velká účast přihlášených škol, a to devět z patnácti.

   

Zahájení soutěže

Z každé školy soutěžila dvojice, která plnila tyto úkoly:

1. úkol byl – kresba tužkou. V časovém úseku 90 minut každý soutěžící kreslil zátiší s lavicí, drapérií a kovanou miskou.

Ukázka kresby

2. úkolem bylo – vykovat za 150 minut užitkový předmět. Zde soutěžící předvedli řadu zajímavých předmětů.

   

Ukázka vykovaného klíče                                                 Nazouvací lžíce

Klika

   

Stojánek                                           Zahradní nářadí

   

Petlice                                               Otvírák

3. Posledním soutěžním úkolem byla – plastika. Žáci v časovém úseku 180 minut měli za úkol vykovat plastiku shodnou s nákresem.

Volavka

    

Chobotnice                                                      Volavky

   

Postava                                             Květiny

Závěrečné zhodnocení soutěže

Předávání cen

Porotci hodnotí vyrobené výrobky

Hodnotící porota byla složena ze tří nezávislých kovářů: Jaroslav Křížek, Radek Medřický a František Kaláb. Porota rozhodla takto:

Za střední školu řemeslnou Jaroměř se soutěže zúčastnili žáci druhého ročníku Mikuláš Karpf a Vojtěch Kamenec.

Zleva Vojtěch Kamenec a Mikuláš Karpf

Celostátní soutěž pro žáky kováře se stala ve střední škole Jeseník již tradicí a to pěknou. Letošní rekordní počet soutěžících škol napovídá, že školy mají o toto klání zájem. Přispívá k tomu i pěkné prostředí a vzniklá atmosféra, soutěžící, kteří usilovně předvádí své dovednosti. Nejhorší situaci má porota, která musí rozhodnout a určit pořadí. Patří jim poděkování. Velké poděkování patří organizátorům za přípravu a průběh soutěže, zejména paní ředitelce PhDr. Silvii Pernicové, Mgr. Radce Vrtkové a všem kteří se na této soutěži podíleli.

                                                                                              Zdeněk Vítek