Další úspěch žáků Střední školy řemeslné v Jaroměři v oborových soutěžích škol.

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

       

Žáci Střední školy řemeslné v Jaroměři se pravidelně účastní soutěží škol v oborech, které se na ní vyučují. Nejinak tomu bylo 12. ledna letošního roku, kdy se v České Třebové konalo regionální kolo soutěže oboru „truhlář“ pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Soutěže se účastnilo celkem 7 škol a každá měla svůj tým složený ze dvou zástupců. Úkolem bylo zhotovení dřevěného tácu s výklopnými nožičkami s časovou dotací 5 hodin. Žáci směli při jeho výrobě použít pouze ruční nářadí.

Oba „reprezentanti“ naší školy zadaný úkol stihli splnit v požadovaném čase a kvalitě. Hodnotící komise po bodovém ohodnocení jednotlivých výrobků rozhodla, že se na prvním místě umístil žák třídy 2.A naší školy Jaromír Branda s 95 body z možných 100 a na druhém místě žák Matěj Baláž z třídy 3.A naší školy s počtem bodů 94. Svým výkonem se Jaromír Branda nominoval na Mistrovství České republiky oboru truhlář, který se bude v tomto roce konat v rámci stavebního veletrhu v Brně. Pro nás je kritériem hodnocení i to, že třetí v pořadí získal 85 bodů a je tak zřejmé, že oba byli na soutěž velmi dobře připraveni. Takové výsledky nás pochopitelně těší a nelze než všem, žákům i učiteli odborného výcviku Františku Pešinovi, vyslovit velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.

 

Miloš Tichý