Exkurse opravářů do Rasošek

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Dne 25. 1. se žáci třídy 2.C oboru Opravář zemědělských strojů jela za doprovodu učitelů Jiřího Cerháka a Martina Nováka podívat do krásně vybavené dílny společnosti Opravárenství Rasošky s.r.o..

Tato firma opravuje a renovuje dieselové motory nákladních i osobních vozidel včetně možnosti demontáže. Zároveň zvládají opravu všech typů vstřikovacích čerpadel pro veškeré typy dieselových motorů.

Žáci si mohli projít kompletní pracoviště a kdykoliv se dotazovat na konkrétní věci. Tato exkurse byla jednoznačně pro žáky přínosná a to nejen v tom směru, že si mohli vytvořit reálnou představu o provozu opravárenské společnosti, o jejím nezbytném vybavení, o pracovním prostředí, ale především na vlastní oči viděli, jak jsou současné motory složité a jak náročné technologické postupy je nutné v případě jejich poškození použít pro znovuuvedení do provozuschopného stavu.

Velmi děkujeme panu Rejchrtovi za čas a umožnění seznámit se s tímto moderním pracovištěm.

Ing. Miloš Tichý