Exkurze do porcelánky Nová Role

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Dvoudenní návštěva Karlovarského kraje, exkurze do porcelánky Nová Role, návštěva chráněné keramické dílny v Třemošné, prohlídka muzea stavební keramiky, závodu na výrobu dlažby LASSELSBERGER a SOU v Horní Bříze.

V úterý 12.3.2024 jsme s našimi žáky oboru „Umělecký keramik“ navštívili porcelánku Thun v Karlových Varech, Nová Role. Návštěvnický okruh vede administrativní budovou přes vzorkovnu až přímo do výrobního závodu, kde jsme mohli vidět výrobu misky, hrnečku, talíře, zapékací misky a jiných různých výrobků od zpracování porcelánové hmoty přes lití do sádrových forem, lepení oušek, retušování sušení, glazování, dekorování, výpal až po zabalení a připravení pro expedici. Celá trasa je zpestřena filmovou prezentací výroby. Závěr prohlídky ukončovala Porcelánová školička, kde si mohli studenti, ale i jejich doprovod, vlastnoručně ozdobit svůj hrníček, talířek či mističku….

Ve středu 13.3.2024 byl program velmi nabitý. Nejprve návštěva chráněné keramické dílny v Třemošné. Následovala prohlídka jediného muzea stavební keramiky v České republice v Horní Bříze, kde jsme viděli dlažbu a obklady od minulého století až po současnost, historii těžby kaolinu na Plzeňsku a expozici – Historie města Horní Břízy a akciové společnosti Keramika Horní Bříza, založené v roce 1882. Poté následovala exkurze do závodu na výrobu dlažby LASSELSBERGER a závěrem jsme se mohli podívat do dílen střední školy SOU, kde vyučují výrobu keramiky stejně jako naše škola.

Doufám, že tento dvoudenní výlet byl pro naše žáky přínosem, načerpáním inspirace a chuti do práce.

Romana Neufussová