Festival Královéhradeckého kraje 21. června 2024

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

V Hradci Králové na Tylově nábřeží se v tento den konala akce „Festival Královéhradeckého kraje“. Ten nabídl všem návštěvníkům velmi pestrý program určený nejen pro dospělé, ale cílil i na nejmenší. Zpestřením byla účast krajských středních škol s prezentacemi svých oborů.

Pozvání na festival přijala i nejstarší řemeslná škola, Střední škola řemeslná Jaroměř. Prezentovala obor Umělecký keramik, Čalouník a Tesař. Žáci oboru umělecký keramik měli pro návštěvníky připravený plný stánek pěkné keramiky, navíc si příchozí mohli vyzkoušet práci na keramickém kruhu. Pro nejmenší byla připravená k vybarvení keramická srdíčka.

Čalouníci si připravili ukázku opravy starožitného křesla a příchozí si mohli vyrobit i vlastní knoflík z připravených látek. Pro mnohé bylo velké překvapení, jak jednoduše a rychle se takový rohlík vyrobí.

Tesaři ovládli jim přidělený prostor výrobou ručně tesaného trámu pomocí historických seker. Jejich výstava byla připravena pro zvídavé návštěvníky a ti nejmenší pak mohli zkoušet zatloukání hřebíků do předem připraveného špalku.

Festival se odehrál za slunečného počasí, v odpoledních hodinách v až nepříjemně vysokých teplotách.

Velké poděkování patří žákům, kteří byli ochotni tento den strávit mimo domov. Za čalouníky Lucii Kindlové, Rozálii Hladké a Vojtěchu Šebrlemu, za keramičky Šárce Šandové, Eszter Vendégh a Živě Valečíkové a za tesaře Jiřímu Kotěrovi, Marku Duškovi a Tomáši Kratěnovi.

Poděkování patří ale i Renátě Prokopové, Romaně Neufussové, Karlu Neufussovi, Martinu Braunovi a Ladislavu Kubiasovi za přípravu a pedagogický doprovod.