FINANČNÍ GRAMOTNOST

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s Yourchance, o.p.s., což je obecně prospěšná společnost, která realizuje tři projekty celorepublikové a v dnešní době už i mezinárodní působnosti v oblasti výuky finanční gramotnosti, integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy a principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol. Jedním z těchto projektů je projekt Finanční gramotnost do škol.

V listopadu tohoto roku v naší škole zahájil cyklus přednášek pro žáky Ing. Miloslav Skala, MBA.

Pro 3. ročníky byla určena přednáška na téma Podnikání a podnikavost. Obsahem bylo seznámení žáků s právními formami podnikání, s možnostmi podnikání v České republice, jak získat živnostenský list, jak zpracovat podnikatelský plán. Pro 2. ročníky byla určena přednáška na téma Pasti dnešní doby – Dluhová problematika. Přednášející žákům vysvětlil pojmy úvěr, úrok, RPSN, insolvence, exekuce a upozornil na možná nebezpečí při získávání půjček a úvěrů.

V 2. pololetí školního roku se můžeme těšit na další témata – Ochrana spotřebitele, Zdravé finanční návyky a Základy finančních produktů.

Ing. Hana Karousová