INFORAMCE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

ŽÁCI/STUDENTI MAJÍ NÁROK NA DOTOVANOU STRAVU PŘI DISTANČNÍ VÝUCE.

NA ZÁKLADĚ NELEPŠÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE MAJÍ ŽÁCI/ STUDENTI VŠECHNY OBĚDY PŘÍPADNĚ SNÍDANĚ A VEČEŘE ODHLÁŠENÉ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU SI KAŽDÝ MUSÍ DANOU STRAVU ZPĚT PŘIHLÁSIT JEDEN STRAVNÝ DEN DO 13hod. NA DALŠÍ STRAVNÝ DEN.

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI, Z DŮVODU BEZPEČNOSTNÍCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ JSME NUCENI ZMĚNIT VÝDEJNÍ DOBU:

DO JÍDLONOSIČE: 10:30 -11:10 V TUTO DOBU JE VÝDEJ PRO VŠECHNY CIZÍ STRÁVNÍKY A DĚTI CO CHTĚJÍ OBĚD DO JÍDLONOSIČE. TENTO DRUH VÝDEJE BUDE PROBÍHAT U VSTUPNÍCH DVEŘÍ.

POUZE ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ŠKOL MŮŽOU VSTOUPIT DO JÍDELNY A OBĚD SI SNÍST NA MÍSTĚ A TO V DOBĚ OD 11:30 – 13:45.

ŽÁDÁME VŠECHNY O DODRŽOVÁNÍ TÉTO VÝDEJNÍ DOBY. KDO PŘIJDE S JÍDLONOSIČEM V DOBĚ MIMO VÝDEJ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY, NEBUDE VPUŠTĚN DO JÍDELNY A OBSLOUŽEN. ZÁROVEŇ NENÍ MOŽNÉ DO JÍDELNY VPUSTIT NIKOHO KROMĚ DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ.

ZÁROVEŇ PROSÍM O PRŮBĚŽNÉ NAHLÍŽENÍ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.skolnijidelnajaromer.cz, KDE JSOU VŽDY INFORMACE AKTUALIZOVÁNY NA ZÁKLADĚ NOVÝCH NAŘÍZENÝCH OPATŘENÍ VLÁDOU ČR.

 

S PŘÁNÍM PEVNÉHO ZDRAVÍ ŘEDITELKA ORGANIZACE

Události

  • Žádné události
  •