„Mediální manipulace“ s našimi třídami

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Žijeme v době, kdy jsou lidé ovlivňováni různými názory, které najdou na stránkách internetových serverů. Může se to týkat všech témat – politických, kulturních, ekonomických, sociálních, zdravotních apod. Z tohoto důvodu Městská knihovna v Jaroměři organizuje výukovou lekci  s názvem „Mediální manipulace“. Naše škola tuto aktivitu velmi vítá a pravidelně se se žáky různých ročníků lekce účastní.

Letos měli naši žáci možnost se seznámit se způsoby ovlivňování lidí například při rozhodování o nákupu určitého zboží, o  vlivu chování politiků a významných osobností a samozřejmě s manipulacemi na internetu, který může podsouvat  různé teorie, často předkládá „jednoznačné“ názory a podává „nezpochybnitelné“ důkazy toho či onoho.

Třída 3. B, která knihovnu navštívila ve středu 24. ledna, a třída 1. ročníku nástavbového studia, která ji navštívila následujícího dne, měly téma „manipulace“ zaktualizováno o v té době nadcházející prezidentské volby. V uvedených lednových dnech z různých hesel, předvolebních videí i televizních rozprav měli žáci za úkol rozklíčovat podprahové působení jednotlivých kandidátů na občany. Třída 3. A navštívila knihovnu až 7. února, tedy po prezidentských volbách. Proto  téma voleb bylo vynecháno, ale zato mohli žáci zjišťovat, jaké konspirační teorie  jsou nám předkládány v probíhajícím období a také co ovlivňovalo myšlení a názory lidí v průřezu různých historických etap 20. století.

Návštěva knihovny byla pro všechny tři třídy velmi přínosná, protože dávala možnost si uvědomit, že jsme každý den vystaveni působení médií, která ne vždy předkládají zcela pravdivé, ověřené a dohledatelné informace. Všichni si uvědomili, že možností manipulace s našimi názory je nespočet, že s nimi přicházíme do styku neustále a je třeba všechny předkládané názory nepřejímat nekriticky, ale ověřovat si je, zjišťovat zdroje, ze kterých byly citovány, pokud vůbec takové zdroje existují.

Mgr. Eva Sychrová