Mezinárodní setkání uměleckých kovářů HEFAISTON

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Ve dnech 24., 25. a 26. 8. 2018 jsme se zúčastnili Mezinárodního setkání uměleckých kovářů HEFAISTON na hradě Helfštýně. Tentokrát se zde účastnili kováři z 19 států a tím se řadí Hefaiston k největším akcím nejen u nás, ale i v Evropě. Šlo již o 37. ročník, kde se pravidelně setkávají profesionální kováři a střední školy, které na hradě prezentují závěrečné práce žáků. Probíhá zde také hodnocení vystavených děl, které  jsou rozdělené do různých kategorií. Například kategorie Volná tvorba a komorní plastika, Šperky, Zbraně, Damascenské práce, Kovolitecké práce, Klasická kovářská práce.

Střední škola řemeslná Jaroměř se tentokrát účastnila s pěti výrobky. Z těchto pěti prací byly oceněny tři výrobky v kategorii Klasická kovářská práce.  Jan Shejbal získal čestné uznání za dílo „Mříž“, Přemysl Pícl byl rovněž oceněn čestným uznáním za dílo „Barokní luneta“. Tuto kategorii vyhrál a 1. cenu získal Radek Laža za dílo „Renesance“. Lze říci, že práce žáků Střední školy řemeslné v Jaroměři patřily mezi ty nejlepší, které byly vystaveny na tomto setkání.

 Zdeněk Vítek

Události

  • Žádné události
  •