Mistrovství České republiky oboru TRUHLÁŘ

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Střední škola řemeslná Jaroměř 6. prosince 2023 uspořádala regionální kolo soutěže Mistrovství České republiky oboru TRUHLÁŘ pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Školy v rámci snahy o rozvoj odborného vzdělávání v České republice a zvýšení zájmu žáků o studium učebních oborů pořádají soutěže odborné zručnosti budoucích řemeslníků. Ti nejlepší pak postupují do celostátních finále. Žáci kromě mnohdy hodnotných cen získávají především cenné zkušenosti, zažívají atmosféru zápolení a prozívají úspěchy i zklamání. Tato aktivita je však formuje v budoucí kvalitní živnostníky či zaměstnance, kteří budou snadněji hledat uplatnění na trhu práce.

Na Mikuláše tak ve školní tělocvičně od rána čtrnáct žáků ze sedmi škol prokazovalo svoji zručnost při výrobě taburetu z předem připraveného materiálu. Na splnění úkolu měli stanoven čas pěti hodin a komise rozhodčích složených z odborníků z praxe pak hodnotila soulad výrobku s výkresem, čistotu provedení spojů, celkový vzhled, funkčnost a dodržování bezpečnosti práce. Po celou dobu měla možnost široká odborná i laická veřejnost pozorovat úsilí a zarputilost jednotlivců a povzbuzovat je v jejich snaze. A že o akci byl, především ze strany škol, zájem obrovský, dokazoval stále zaplněný balkon. Před druhou hodinou odpolední žáci odložili své nástroje a nastala nelehká práce rozhodčích. Ti, zcela nezávisle, hodnotili výrobky označené pouze čísly body přiřazenými jednotlivých hodnotícím kritériím. Od takto získaných bodů pak ještě odečetli body ztrátové (například za výměnu některého z dílů v případě chyby) a v případě rovnosti dosažených bodů doplnili čas odevzdání. Vítězem kola se stal po dosažení 98,5 bodu ze sta možných Michal Frydrych z domácí Střední školy řemeslné Jaroměř, druhý se umístil Martin Dumek ze Střední školy Gastro a služeb Nová Paka a jako třetí skončil se 79 body Michal Fořst ze Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové. Všichni tři převzali především skutečně velmi hodnotné ceny od společností MAFELL AG a DESKINEX s.r.o. přímo z rukou jejich zástupců. Další žáci z Gymnázia K.V.R. a SOU Hlinsko, SŠHŘ a gastronomie Trutnov, SŠ Stavební Vysoké Mýto a SŠT a dopravní Česká Třebová si odnesli drobné pozornosti rovněž od uvedených sponzorů a od Města Jaroměře. Gratulace patří samozřejmě vítězům i učitelům, kteří je dokázali dobře připravit, ale vlastně jsou vítězi všichni, kteří dokázali tuto akci zorganizovat, zabezpečit a zúčastnit se jí. A velké poděkování musíme vyslovit všem, bez kterých by v podobném rozsahu akci nebylo možno zrealizovat, především pak společnostem Mafell AG a Deskinex s.r.o., Městu Jaroměř, žákům, učitelům a organizátorům. Závěrem je třeba uvést, že první z každého kraje, tedy celkový vítěz kola a Matěj Fránek ze SŠT a dopravní Česká Třebová, postupují do celostátní profesní soutěže, kterého vyhlašovatelem je KLASTR českých nábytkářů a pořadatelem je Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

Nás těší, že jsme součástí oborového společenství lidí, kteří věří v budoucnost nejen samotného oboru Truhlář, ale odborné přípravy žáků jako takové a že můžeme alespoň touto formou zvyšovat zájem dětí o učňovské školství a řemeslo.

Miloš Tichý