Mistrovství ČR s mezinárodní účastí oboru vzdělání Tesař – XXI. ročník

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Ve dnech 24-26.4.2024 jsme se s žáky 3 ročníku Tomášem Formánkem a 2. ročníku Jaromírem Brandou zúčastnili XXI. Ročníku, Mistrovství české republiky s mezinárodní účastí oboru vzdělávání tesař v Brně na Brněnských výstavištích a veletrzích. Tam jsme se nominovali po absolvování oblastního kola Čechy v Jihlavě, kde se naše družstvo umístilo na krásném druhém místě a vybojovalo tak možnost startovat na mistrovství ČR. Důkladná měsíční příprava se měla zúročit v tomto celostátním klání, kde soutěží nejlepší 4 družstva z Českého a 4 družstva z Moravského kola.

Do Brna jsme vyrazili již v úterý společně s družstvem čalouníků. První den proběhla prohlídka města Brna a nutná aklimatizace před soutěžními dny.

Soutěž byla zahájena zveřejněním zadání, následoval písemný test, a pak montáž bednění PERI a poslední nejsložitější úkol vyrobit model pultové střechy s úžlabím. To vše v časovém limitu 13 hodin. Úkol to byl nesnadný, vše se odehrávalo za neustálého dohledu odborné poroty z Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a zvídavých očí návštěvníků stavebního veletrhu.

První den si se soutěžícími družstvy pohrálo i počasí, kdy za silného deště musela být dokonce práce na modelu na hodinu přerušena. Druhý den se počasí již umoudřilo a našemu soutěžnímu družstvu se podařilo vše dokončit v časovém limitu. Následovalo hodnocení výrobků odbornou porotou, vše za přítomnosti soutěžních družstev.

 V pátek proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků na Střední škole stavebních řemesel Brno Bosonohy, kde naše družstvo Tomáš Formánek a Jaromír Branda bylo vyhlášeno na 1. místě. Tomáš Formánek byl navíc nominován na ocenění České ručičky, které si převezme 19. června na slavnostním galavečeru v Brně.

Velká gratulace našemu soutěžnímu družstvu, poděkování ale patří i vedení školy za podporu při přípravě družstva.

L. Kubias