Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělávání Tesař

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

V letošním roce se již jednalo o 16. ročník. Soutěž byla rozložena do dvou pracovních dnů 25. – 26. 4. 2018 a probíhala u příležitosti stavebního veletrhu v Brně. Všechny soutěžící dvoučlenná družstva z jednotlivých škol si musela vybojovat postup nejprve ve svých národních kolech Čechy, Morava. Z každého národního kola do celostátního finále postoupila pouze tři družstva.

V republikovém finále čekala na nejlepší družstva z Čech a Moravy nejlepší družstva stejně starých vrstevníků ze Slovenska a Maďarska. Zadání soutěže nebylo vůbec jednoduché – výroba makety střechy s úžlabím o nestejném sklonu, které prověří i ty nejlepší družstva. Navíc se pracovalo ve  volném prostoru a na ostrém slunci, přičemž pohledy zvídavých návštěvníků a dohled přísné poroty není pro žáky běžnou věcí.

Střední školu řemeslnou v soutěži reprezentovali žáci Adam Kapitánik, Ondřej Porubek, studenti druhého a třetího ročníku oboru tesař.

Reprezentovali školu vskutku na výbornou, v teoretickém testu dosáhli plného počtu bodů, v praktické části dokázali udržet pracovní tempo a zužitkovat všechny získané znalosti z dílen. V součtu teoretické části a praktické části získali 440 bodů, což bezpečně stačilo na první místo v soutěži. Navíc byl Ondřej Porubek vyhlášen nejlepším žákem oboru tesař pro školní rok 2017-2018 a nominován na plaketu České ručičky. Předání této plakety dojde 20. června na gala večeru na BVV Brno.

Zapsal: Ladislav Kubias

Události