Návštěva francouzských tesařů

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Návštěva francouzských tesařů z Bretaně na naší škole

Ve dnech 15. října – 28. října 2017 hostila naše škola skupinu 14 tesařských učňů + mistra a předkladatelku. Skupina z této oblasti nás navštívila již podruhé.  Doprovázející mistr Adrien Reynarud přijel k nám již na druhou návštěvu. Vždy se snažíme přizpůsobit výuku zájmu dané skupiny. Největší zájem u této skupiny – tak jako u předchozích –  bylo o ruční sekání, ohýbání dřeva, výrobu loukoťového kola – především o praktické ruční techniky, které byly již v jejich domovině zapomenuty.

V odpoledních hodinách probíhala výuka Českého jazyka pod vedením Mgr. Jarmily Borecké.

Ve volných dnech byl připraven doprovodný program: návštěva Třebechovického betlému, skanzenu  Krňovice, bíle věže v Hradci Králové.

Po celou dobu výuky pracovali francouzští studenti společně s našimi žáky. Přínosem byl fakt, že museli navzájem komunikovat, a to ať již v anglickém jazyce nebo prakticky.

Návštěva francouzských tesařů z Toulous na naší škole

Ve dnech 19. listopadu – 30. listopadu 2017 hostila naše škola skupinu 16 tesařských učňů + mistra a předkladatele. Toulous je větší město, které se nachází mnohem jižněji než ostatní města, ze kterých k nám ostatní skupiny přijely.   V této oblasti se dělají úplně jiné typy střech než na severu Francie. I pojetí pracovního dne bylo u žáků trochu jiné. I v této skupině byli vyčnívající talenti na ruční opracování dřeva, na kterých byl vidět značný progres v kvalitě opracování trámů. Značného zájmu se těšil i tesařský beránkový hoblík určený k ručnímu hoblování trámů.

V odpoledních hodinách probíhala výuka Českého jazyka pod vedením Mgr. Jarmily Borecké.

Ve volných dnech byl připraven doprovodný program: návštěva Třebechovického betlému, skanzenu  Krňovice, bíle věže v Hradci Králové, návštěva Josefovské pevnosti.

Radost měli také studenti z padajícího sněhu.

Bc. Ladislav Kubias – učitel OV oboru Tesař.

 

Události