Návštěva Galerie výtvarného umění v Náchodě a Muzea Náchodska

 
Hlavní stránka
VĚTRNÝ MLÝN
Renovace malotraktoru PF 62
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Pro uchazeče
Přijímací řízení
2. kolo přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2019
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika

Se skupinou žáků 1., 2. a 3. ročníku oboru Umělecký keramik jsme ve středu dne 20. 02.  2019 navštívili Galerii výtvarného umění v Náchodě a Muzeum Náchodska.

V galerii jsme se zúčastnili edukačně-výtvarného programu k výstavě „Tkáň – informální tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie“. V programu žáci měli přemýšlet o tom, jací jsou oni sami a jaké jsou jejich vlastnosti. Všichni zkusili vytvořit vlastní abstraktní dílo – strukturální abstrakci. Inspirací pro vlastní tvůrčí činnost byly žákům struktury neživých materiálů. Trhlinami, rýhami a puklinami vytvořili matrice pro výsledné otisky pod odborným dohledem Mgr. Veroniky Mesnerové a náchodského malíře a grafika Michala Burgeta. Program vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

Ve výstavní síni muzea jsme navštívili výstavu užitého porcelánu s názvem „Z formy na stůl – jak se odlil porcelánový hrnek“. Prohlédli jsme si vybrané předměty českého porcelánu ze sbírek muzejního depozitáře a seznámili se s technologií výroby, surovinami a materiály používanými k výrobě.

MgA. Dimitre Zavalov

Události