Návštěva Hradce Králové

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 vyjely tři třídy naší školy do Hradce Králové, aby zde získaly nové informace i se seznámili s technikou. Cílem tříd 3. A, 3. B a 1. C byla totiž vodní elektrárna Labe a Studijní a vědecká knihovna.

Nejdříve jsme zamířili do malé vodní elektrárny Labe, které se díky stejnojmennému jezu říká „Hučák“. Budova je postavená v secesním stylu a do provozu byla uvedena v roce 1912. Vybavená byla třemi Francisovými turbínami, které jsou i s původními elektrickým generátory a dalším vybavením stále v provozu. Elektrárna je ve vlastnictví společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Kromě elektrárny sídlí v budově také informační centrum obnovitelných zdrojů.  A právě sem jsme měli namířeno.

Nejdříve jsme zhlédli film o Vltavě v oblasti Šumavy, pak jsme si vyslechli informace o získávání elektrické energie z různých zdrojů a prohlédli si praktické ukázky využívání obnovitelných zdrojů energie. Ve druhé části pak měli žáci možnost vyzkoušet si pomocí interaktivních exponátů možnosti využití energetických zdrojů – vody, větru, slunce nebo biomasy. Velký zájem vyvolal zejména model tornáda, model fotovoltanické elektrárny a různé typy turbín.

Ve druhé polovině exkurze nás čekal program ve Studijní a vědecké knihovně. Nesl název „Zvol si info“ a řídil se heslem: „Ukažte člověku manipulaci a vzděláte ho na den. Naučte ho manipulace odhalovat a vzděláte ho na celý život.“ Program seznamoval s technikami manipulací běžnými na sociálních sítích a v médiích. Seznámil nás s tím, jak všechny ty hoaxy, fake news a konspirace fungují a jak jsou provázané s novodobou propagandou. Dozvěděli jsme se také něco i o nejnovějším trendu tzv. deepfake videích. Měli jsme možnost vidět praktické ukázky manipulace ve veřejném prostoru, možnosti manipulace s textem i s mluveným slovem. Všichni jsme si plně uvědomili, že nelze nekriticky přejímat vše, co je kde napsáno, co vidíme nebo co s námi kdo sdílí na sociálních sítích.

Není bez zajímavosti, že tento program vytvořili studenti Masarykovy univerzity v Brně, kteří si dali za cíl šířit osvětu ohledně mediální gramotnosti a kritického myšlení, a že za něj byli oceněni několika cenami.

Mgr. Eva Sychrová, Mgr. Jarmila Borecká

Události

  • Žádné události
  •