Návštěva Městské knihovny v Jaroměři

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika
Tři třídy naší školy se v rámci hodin českého jazyka a literatury vypravily do Městské knihovny v Jaroměři. Třída 2. B ve čtvrtek 15. 2., 1. A ve středu 21. 2. a 1. C v úterý 6. 3. Pro všechny tři třídy byla připravena výuková lekce o regionální literatuře a zároveň se třídy také seznámily s knihovnou, jejím fungováním i její historií. Nejdříve byl pro žáky připraven zeměpisný kvíz pro zorientování se v poloze Jaroměře v rámci okresu, kraje i státu. Paní knihovnice nám pak vyprávěla o významných rodácích, kteří publikovali knihy, ale také o spisovatelích, kteří o Jaroměři nebo Josefově psali nebo se o nich ve svých dílech zmiňovali. Ve druhé části lekce byl žákům vysvětlen princip mezinárodního desetinného třídění, podle kterého jsou ve všech knihovnách knihy značeny, paní knihovnice ukázala, jak se dá podle on-line katalogu ta která kniha najít a pak už nic žákům nebránilo, aby si vše zkusili v praxi. Rozdělili se na skupinky a každá skupinka měla zadané knihy, které měla podle on-line katalogu vyhledat a přinést z regálů. Ale nejen to, podle katalogu měla také vyhledat určité informace o knihách, které knihovna vlastní – například autora knihy podle názvu, počet svazků od určitého titulu, ilustrátora, roky vydání apod. Většina žáků se do samostatné práce vrhla s nadšením – a tomu odpovídaly také výsledky. Práce s vyhledáváním on-line i v regálech se jim opravdu dařila. Ve zbývajícím čase si žáci mohli prohlédnout připravené knihy, které se týkaly jejich oboru a které jsou v knihovně k dispozici.
Mgr. Eva Sychrová

Události