Odborná praxe žáků oboru tesař ve dnech 9. -14. 5. 2016

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Naše škola byla přizvána ke spolupráci na výstavbě středověkého lešení na věži Jakobínka v Rožmberku. O stáří věže Jakobínka se vedou mezi odborníky diskuse. Někteří se domnívají, že pochází z doby kolem roku 1300, jiní zastávají názor, že vznikla až na počátku 16. století. V každém případě jde o vynikající středověkou památku, která je neodmyslitelnou součástí malebného panoramatu města Rožmberk. Výstavbou lešení byl pověřen zkušený tesařský mistr Petr Ružička, který má za sebou již několik opravených historických památek.

Přes evropský program Erasmus pracovali s našimi tesaři i stejně staří kolegové z Francie z města Mont Sait Ariman pod vedením mistra Maxima Lakombe. Spolupráce byla pro naše žáky velmi poučná, mohli poznat rozdílnost používaného nářadí kolegy z Francie. Dále byla možnost náhledu do učebnic s tesařskou tématikou. Přes den na samotné stavbě nebylo poznat žádných rozdílů, zručnost našich žáků dosahovala stejné úrovně. Večerní zápas ve fotbale Česko – Francie již vyzněl v náš neprospěch.

Předposlední den našeho pobytu nastalo deštivé počasí. V tomto nepříznivém čase přednesl Petr Ružička svou přednášku o trasologii sekání dřeva, představil několik  svých dřívějších stavebních realizací.

Žáci také měli možnost navštívit díky ochotě paní kastelánky hrad Rožmberk a poštovní muzeum ve Vyšším Brodě.

Zlatý hřeb a odměna za celotýdenní práci ovšem čekal na naše žáky až v sobotu. Návštěvou Českého Krumlova s možností vystoupat na půdu ke krovům kostela sv. Víta. Jedinečná konstrukce středověkého krovu byla postavena již před husitskými válkami a prohlídku doplnil komentářem Petr Ružička. Po obědové pauze následovala prohlídka zámku po trase, která není běžným návštěvníkům dosažitelná. Návštěva barokního divadla včetně provaziště a skladu kulis byla završena prohlídkou všech půdních prostor zámku s ukázkou krovu středověkého, renesančního, barokního, vše s odborným výkladem kastelána zámku a Petra Růžičky.

Střední školu řemeslnou výborně reprezentovali Nikolas Karmášek, Roman Hynek, Dominik Beneš, Matěj Rožič všichni 3. A, Vít Kotěra, Ondřej Sičák 2. A., pedagogický dozor Ladislav Kubias.

Článek v Českokrumlovském deníku

Další fotografie v galerii ZDE

Události

  • Žádné události
  •