Odborná stáž Volyně 2017

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Stáž byla organizována VOŠ a SPŠ Volyně ve dnech 2. 10. až 4. 10. 2017. Šlo o navázání na soutěžní přehlídku řemesel SUSO kde ti nejlepší dostali pozvánku se zúčastnit seminářů a školení na VOŠ a SPŠ Volyně na jejich náklady. Celkem bylo pozváno sedm škol včetně té naší. Na odbornou stáž jel Dominik Beneš, Martin Kaščák a Lukáš Hofman s učitelem odborného výcviku Martinem Novákem.

Program byl velmi nabitý a intenzivní, abychom během necelých tří dní pochopili základy a mohli za sebou vidět nějakou ,,práci“.  Jednalo se o práci na řezacím a gravírovacím laseru, základní operace, základy práce se softwarem SEMA, 3D modelování, úpravy zakončení prvků, tesařské spoje, převod dat do EKP (ovládání CNC linky), model krovu, příprava profilu, model kompletního výrobku, příprava dat pro export. Dále proběhla motivační přednáška, ukázky kompletních projektů speciálních konstrukcí, kde jsme viděli realizace školy od počátku po hotovou stavbu. Poznávali jsme ovládací software CNC linky, kontrolu dat ze 3D modelu, přípravu prvku pro výrobu, optimalizaci dat a práce na CNC lince, základní operace. Viděli jsme i nácvik manuálního ovládání, kde si žáci mohli vyzkoušet sami obsluhovat CNC Hundegger K2.

Martin Novák

Události

  • Žádné události
  •