Podkovářský seminář 2022

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

se odkládá, nový termín bude včas zveřejněn.

 

 

Vážení přátelé!

Střední škola řemeslná v Jaroměři, která má mezi profilovanými  obory  Podkováře a zemědělského kováře, připravila, tak jako každý rok, tradiční

DVACÁTÝ TŘETÍ  PODKOVÁŘSKÝ  SEMINÁŘ

jako součást programu dalšího vzdělávání podkovářů.

23. ročník odloženého semináře se koná ve dnech 21. a 22. října 2022 znovu v prostorách Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260, GPS: 50.3530050N, 15.9220308E

Toto mezinárodní setkání podkovářů a příznivců tohoto řemesla – především z České republiky, ale i z Polska a Slovenska – se uskuteční díky záštitě firmy Mustad  (zastoupenou panem Pavlem Horákem), Společenstvem uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska z.s. – sekce „podkovari.cz“.

 

Na semináři proběhnou přednášky a ukázky k následujícím tématům:

William Mulqueen –  Podkování a celkový management kopyt dostihových koní

  • William Mulqueen – Volba optimálního typu podkovy v závislosti na tvaru kopyta
  • Doc. Jana Mezerová – Rakovina kopyt
  • William Mulqueen – Podkování dostihových koní po ukončení kariéry a převodu na jiné jezdecké využití
  • William Mulqueen – Efektivní podkovářství – zkušenosti s řízením podkovářské živnosti ve Velké Británii

Přednáší: William Mulqueen – anglický podkovář,  MVDr. Doc. Jana Mezerová

Tlumočí:  Bc. Pavel Komárek.

Souběžně s tímto programem bude probíhat prezentace firmy MUSTAD nabízející různé potřeby, pomůcky, materiály a nářadí pro podkováře. Možnost jejich zakoupení na místě.

 

Zahájení podkovářských dnů je 21. října  2022  v 9:00 hodin.

Organizátor:  Ing. Petr Valášek –  ředitel Střední školy řemeslné v Jaroměři
Karel Kysilka –  učitel odborného výcviku

V Jaroměři  19. 8. 2022

S kovářským pozdravem   „RÁZ  NA  RÁZ“
Karel Kysilka

 

2007-2010 podkovář v dostihové stáji Godolphin

Podkovář olympijského týmu na olympijských hrách v roce 2012

od roku 2010 hlavní podkovář v podkovářství Mulqueen

od roku 2014 konsultant a lektor pro Mustadhoofcare

William získal svůj podkovářský titul na zemědělské vysoké škole Warwickshire.

 

 

„Bos už chodit nechci, proto musím ke kováři“.
Jak nejlépe podkovat koně, o tom si budeme
povídat u nás v Jaroměři.“

Program:

Pátek 21.října 2022

  8:00 –  9:00 Prezentace
  9:00 –  9:30 Zahájení
  9:30 – 10:30 Přednáška – William Mulqueen
10:30 – 11:30 Přednáška  – William Mulqueen
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:30 Přednáška MVDr. Doc. Jana Mezerová
13:30 – 16:30 Praktické posouzení koní, podkování koní

 

Sobota 22. října 2022

  8:30 –  9:30 Přednáška – William Mulqueen
  9:30 – 10:30 Přednáška – William Mulqueen
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 17:00 Praktické ukázky kování koní
17:00 – Ukončení PODKOVÁŘSKÉHO SEMINÁŘE

Časový harmonogram je pouze orientační a bude upřesněn se začátkem workshopu!!!!!!!!!!!!

Organizační pokyny:

  1. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, vyrozumění obratem pouze při změně termínů
  2. Účastnický poplatek je možné zaplatit převodem na účet školy nebo na místě konání semináře.
  3. Při zrušení přihlášky po 17. 10. 2022, nebo neúčasti, se poplatek bude řešit individuálně
  4. Daňový doklad obdržíte u prezentace.

 

Přihláška: Seminar_Jaromer_2022