Podkovářský seminář

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

„Čím víc se učíme, tím víc odhalujeme svoji nevědomost.“  –  Percy Bysshe Shelly

A proto se v Jaroměři ve Střední škole řemeslné uskutečnil již dvacátý čtvrtý „Podkovářský workshop“. Vrátili jsme se k původnímu termínu, a tak se ve dnech 23. až 25. března 2023 setkali podkováři nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. Letos nás poctil svou návštěvou Anglický podkovář Steven Beane. Steven je dvacet let členem anglického podkovářského svazu BFBA. Je jediným podkovářem světa, který dokázal vyhrát národní, evropský i světový šampionát v podkovářství. Čtyřikrát se stal vítězem domácího šampionátu, pětkrát zvítězil v evropském i světovém šampionátu. V Jaroměři se tedy opravdu bylo od koho učit.

Úvodní den patřil praktické části pro menší počet účastníků. Na deseti pracovištích se kolegové z Čech a jeden z Polska zdokonalovali ve výrobě podkov. Steven Beane nejprve předvedl svůj postup a pak bedlivě kontroloval práci účastníků. Většina z těchto účastníků se soustavně věnuje přípravě pro závody v podkovářství a tak sbírali velmi cenné zkušenosti. Na konci dne měl každý na hromádce kolem osmi podkov. Večer jsme na oplátku Steve Beanemu ukázali naši pohostinnost. Ve vyhlášené restauraci, která je držitelem ocenění hvězda sládku za rok 2022 a 2023, byl pro něho připraven pravý český guláš s plzeňským pivem.

Druhý den workshopu už se sešlo kolem 90 účastníků a začal oficiální program. Po přednášce následovalo podkování koní na strojně vyrobené podkovy, které pokračovalo i po obědě spolu s další přednáškou na připravená témata. Nakonec jsme se ještě vrátili na kovárnu a znovu bedlivě sledovali technologické postupy pro speciální ortopedické podkovy, se kterými se podkováři setkávají na soutěžích. Večer bylo vzhledem k jaroměřským možnostem individuální volno. No a jak je kovářům a podkovářům vlastní, když nejsou prostory, tak si seskupili své dodávky a z vlastních zdrojů v parčíku před budovou školy, proběhla grilovačka..

Sobotní ráno všichni znovu seděli na učebně a vyslechli poslední z přednášek. Pak již následovala praktická ukázka. Na žádost kolegů z „Czech farrier“ se Steven věnoval podkovám pro soutěže podkovářů. Tento den proběhlo i natáčení České televize. Reportáže naleznete v odkazech pod článkem. Po pauze na oběd přišel znovu na řadu kůň. Steven předvedl, jak by u nás měla vypadat praktická mistrovská podkovářská zkouška. Zhodnotil koně před ošetřením, vyrobil ze zvoleného materiálu podkovy a koně jimi okoval podle jeho potřeb a pracovního využití. Na závěr ještě předvedl další ze soutěžních podkov a různé úpravy na strojně vyráběných podkovách pro ortopedii koní.

Podle okamžitých ohlasů věříme, že se worshop povedl a že se k nám Steven Beane rád znovu vrátí s novými poznatky a zkušenostmi.

Děkujeme SŠŘ v Jaroměři, jejímu vedení a všem pracovníkům, kteří přiložili jakkoliv ruku k dílu. Velký dík patří p. Karlu Kysilkovi, p. Šimonu Ptáčkovi za tlumočení, kterého se narychlo ujal a bez něhož bychom se neobešli. Dík je třeba vyslovit i firmě „Propodkovare“ p. Horáka za uskutečnění této akce.

Jan Jirman

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12094108610-regiony-ct24/323281381960325/
časová osa 34 minuta
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/223411008000326/
časová osa 16:50 min