Projektový den „Klenoty Národní galerie Praha“.

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

3. listopadu 2021

Začátek měsíce listopadu byl ve znamení nejen krásného podzimního sluníčka, ale pro žáky naší školy také umění – vyrazili do Národní galerie v Praze. Dne 3. 11. 2021 se uskutečnil projektový den zaměřený na výtvarné umění pod názvem „Klenoty Národní galerie Praha“. Zúčastnili se ho žáci 3. ročníku oboru Umělecký keramik a Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Vlakem jsme dojeli do hlavního města a hned po výstupu jsme vešli do okouzlujícího prostředí hlavní budovy pražského Hlavního nádraží, kde nás obklopila secese – dílo architekta J. Fanty, sochaře S. Suchardy a L. Šalouna.

Cílem naší výpravy byla výstava Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Cestou tam jsme se postupně seznamovali s architekturou hlavního města. Na předem naplánované trase s krátkými zastaveními jsme viděli Jeruzalémskou synagogu, Jindřišskou věž, Obecní dům, Prašnou bránu, Karlov most nebo Hradčany.

V budově Schwarzenberského paláce, kde je umístěna expozice „Staří mistři“, na nás čekala kunsthistorička, která nás prostřednictvím zajímavého výkladu seznámila s jednotlivými významnými díly umělců. Expozice představuje díla starých mistrů renesančního a barokního umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Peter Paul Rubens, Karel Škréta, a jiní).

Během prohlídky žáci plnili úkol, který jim byl zadán na začátku výletu. Měli vybrat z vystavených obrazů a soch dílo, jež je nejvíce zaujalo, poznamenat jeho název a autora a zamyslet se nad jeho uměleckým projevem. Po návratu pak žáci musí v další části úkolu samostatné vypracovat referát, který představí vybrané výtvarné dílo, autora a dobu vzniku díla.

Žáci si prohlédli desítky obrazů a plastik, z nichž mnohé znají z učebnic. V prostorách expozic, z nichž doslova dýchá nejslavnější česká historie, se seznámili se stavitelskou zručností a funkčností práce našich předků.  Pohled do historie se tak stal zajímavou inspirací pro jejich další práci ve škole.

Mgr. Dimitre Zavalov

Mgr. Eva Sychrová