Regionální soutěž oboru Opravář zemědělských strojů

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Pro naši školu to byla, v pořádání soutěže, premiéra, ale zhostila se toho na jedničku. Soutěž se skládala z teoretické části v podobě testu z Pravidel silničního provozu a z praktické části, která měla několik disciplín. Žáci museli nejprve slícovat dílce, potom následovalo vykování hřebu do brán, vyhotovení svarového spoje, seřízení ventilů u traktoru Zetor 7745 a poslední disciplínou byla výměna kola u téhož traktoru.

Soutěže se za každou školu účastnilo tříčlenné družstvo, kde se hodnotili jednotlivci a pak samozřejmě i družstva. Byla stanovena kritéria pro soutěžící a za naší školu soutěžili žáci 2.C a to Hejzlar Pavel, Kalousek Filip, Matuška Filip. Z ostatních škol se účastnili žáci pouze třetích ročníků.

Celkově naše škola získala prvenství a v jednotlivcích naši žáci obsadili první tři místa a to Kalousek Filip třetí místo, Hejzlar Pavel druhé místo a celkovým vítězem se stal Matuška Filip. Musíme poděkovat sponzorům, kteří se postarali o hodnotné ceny a kolegům, kteří se podíleli na přípravě celé soutěže.

Sponzoři soutěže: MELICHAR CZ s.r.o. Úpice
CDS s.r.o. Náchod
Farmet a. s. Česká Skalice
Opravárenství Rasošky s.r.o.
Svar centrum s.r.o. Hradec Králové
Cerea a.s. Pardubice

 

Hynek Radovan, Vacek Petr