Směr Polsko!

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika
V úterý 17. 4. 2018 jsme v 6.00 hodin ráno vyjeli na exkurzi do Polska. Čekaly nás tři zastávky.
Po více jak třech hodinách jízdy jsme dorazili k první z nich. Bylo to Muzeum kovářství v Bienkowicích. Zde otec Robert a syn Jan Sochovi bydlí se svými rodinami v domě, jehož součástí je historická kovárna vzniklá již v 18. století. Vlastní muzeum bylo založené v roce 1999 a je nejbohatší sbírkou strojů a kovářského nářadí v Polsku. Starožitné předměty shromáždila rodina Sochů v průběhu devíti generací, neboť toto kovářské řemeslo se u nich dědí z generace na generaci. Předmětů je více než 100 a nejstaršími jsou zděné kovářské ohniště a kožený měch, obojí z roku 1702. Muzeum nejvíce zaujalo žáky oboru umělecký kovář, zámečník a pasíř a oboru podkovář a zemědělský kovář, kteří vše mohli posoudit „odborným okem“.  Všichni jsme se navíc procvičili v polštině, čehož jsme se zpočátku trošku obávali. Ale nakonec jsme zjistili, že Slované se domluví vždycky.
Po  další hodině jízdy jsme zastavili v Gliwicích. Velké polské město je známé tím, že se zde 31. 8. 1939 uskutečnila operace Himmler, při níž oddíl příslušníků SS převlečených do polských uniforem přepadl svou radiostanici a odvysílal projev o obsazení stanice polským vojskem. Na místě incidentu zůstali zastřelení vězňové převlečení do polských uniforem. A důvod? Hitler hledal záminku k útoku na Polsko. To se mu podařilo a mohl tudíž rozpoutat 2. světovou válku. A právě k věži této radiostanice jsme zamířili. Překvapila nás jednak výškou – svými 111 m je nejvyšší dřevěnou věží v Evropě a druhou nejvyšší na světě, jednak krásně zvelebeným okolím, které pietně připomíná tuto neblahou historickou událost. Po prohlídce a vyfocení jsme už ale mířili k hlavnímu cíli naší cesty.
Tou byl koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi – Auschwitz I a Auschwitz II. Zde nás čekaly 3 a půl hodiny na místě strachu, hrůzy a nezměrného lidského utrpení. Apellplatz, domy zděné i dřevěné, palandy, kde na jedné posteli muselo spát osm lidí, domy „hygieny“, šibenice, místa trýznění, plynová komora, spalovny,….  Na vlastní oči jsme viděli, kam až může dojít rasová, ale i jakákoliv jiná, nenávist. A to vše nenechalo nikoho z nás klidným.
Co říci závěrem? Exkurze na místa „kudy kráčely dějiny“, jak světové, tak našeho učebního oboru, se vydařila a dala nám i  mnohé podněty k zamyšlení.
Tak, do widzenia, Polska!
Mgr. Eva Sychrová

Události