Sopotnice 2022

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Konečně! Po dvouleté pauze jsme se dne 28. 5. 2022 dočkali šestého ročníku setkání „Kovářů od sv. Zikmunda“ v obci Sopotnice. Hlavním pořadatelem je právě tato obec, ale významným spolupořadatelem je i naše Střední škola řemeslná v Jaroměři.

Většinu příprav zajišťuje obec Sopotnice, ale konečná příprava pro návštěvníky spočívá na všech účinkujících. Proto se scházíme již v páteční podvečer, abychom ráno vítali návštěvníky u roztopených ohňů a předváděli krásu kovářského a podkovářského řemesla.

Letošní ročník byl pro nás organizátory tak trochu jiný. Prvním problémem byla pauza a záleželo na návštěvnících, zda se k nám vrátí. Druhým neovlivnitelným problémem bylo počasí. Při začátku nás trochu potrápilo, ale po krátké dešťové přeháňce se nad námi slitovalo a chvílemi už foukal jen vítr, který se dal vydržet. Největším problémem letošního ročníku byl pro nás všechny nedostatek kovářského uhlí na trhu. Po peripetiích se sháněním jsme pro žáky naší školy zajistili uhlí přímo ve škole. Drtivou část uhlí se podařilo zajistit hlavnímu pořadateli. Jelikož někteří kolegové byli znalí situace, sáhli doma do svých zásob a setkání podpořili kovářským uhlím vlastním.

Čím dalším byl šestý ročník ještě jiný? Za pět let pořádání setkání jsme si zvykli, že obec Sopotnice pořádá setkání převážně jako přehlídku životaschopnosti žáků naší školy. Letos to byl prim všech setkání. Jediným kovářem, který se ve Střední škole řemeslné nevyučil, byl mistr František Bečka. Ostatních dvanáct demonstrujících kovářů, včetně učitele odborného výcviku Karla Kysilky, se v Jaroměři vyučili jak podkovářství, tak uměleckému kovářství. Věřím, že se návštěvníci měli na co dívat. Nebylo to ale jen o sledování toho, jak vznikají díla, která zůstanou vystavena v místní stodole. Po celou dobu průběhu akce se alespoň na jedné z kovadlin střídaly děti,  občas dokonce i  se svými rodiči. Ve 22 hodin došlo i na netradiční noční kování. V tuto hodinu zhasla všechna světla a kovalo se pouze za svitu ohňů výhní. I v tuto pokročilou hodinu u kovadlin pracovalo s našimi kolegy mnoho dětí, které si nechtěly nechat tuto část setkání ujít a pokusily se kovat ve tmě. V průběhu celého setkání jsme poslouchali střídající se kapely. Po dvanáctihodinovém maratónu výhně vyhasly, muzika dohrála a k ránu jsme šli odpočívat. Předtím nás ale hlavní pořadatel dobře nakrmil chlebem pečeným v místní gotické peci a po upečení chlebů došlo i k využití tepla z pece, aby v sobotu ráno bylo v hlubokých pekáčích připravené maso.

Něco nám ještě chybí? O něčem jsme ještě nemluvili? Ano! Dalším, kdo se na setkání podílel, byl  Mgr. Dimitre Zavalov. Učitel keramické výroby a dějin umění zasedl za hrnčířský kruh a předváděl krásu hrnčířského řemesla. Celé dopoledne to pro něj byla dost velká řehole – vydržet v zimě při točení s namočenýma rukama! Odpoledne se počasí trochu zlepšilo, ale hlavně u pana učitele se střídal jeden uchazeč za druhým, všichni měli zájem si práci vyzkoušet.

Jak zhodnotit naše setkání? Obec Sopotnice je nedaleko naší školy. Doufejme, že jsme někoho oslovili a v budoucnu k nám přijde studovat některý z osmi nabízených oborů. A když už by na tento nápad nepřišlo dítko samo, věřme, že rodiče, kteří viděli, co naši absolventi umí ve svém krásném kovářském a podkovářském řemesle, ho k nám jednou sami doprovodí ke studiu.

Nakonec bych chtěl za sebe a hlavně za vedení Střední školy řemeslné v Jaroměři poděkovat panu starostovi obce Sopotnice Bc. Janu Antuškovi a jeho kolektivu za pořádání setkání „Kovářů od sv. Zikmunda“, na kterém dostává naše škola prostor k předvedení našich vyučených kovářů. Poslední poděkování patří našim žákům a absolventům. Je vidět, že si do Střední školy řemeslné nepřišli pouze pro výuční list. Něco v nich zůstalo a nebojí se předvést, co a jak dobře se u nás naučili.

Všem velký dík.

Kysilka Karel