Sopotnice 2023

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Opět po roce se konalo přátelské setkání kovářů pod názvem Kováři od svatého Zikmunda. Ač se může zdát, že to je setkání jen několika kolegů podkovářů, na přípravě se pracuje již od zakončení minulého ročníku. Pro letošní sedmý ročník jsme poprvé připravili společné dílo. Tématem byla svatební brána. Pod jejím obloukem ve Farské zahradě budou probíhat svatební obřady.

Setkání pro nás započalo v pátek odpoledne. Na připraveném prostranství se rozestavěla kovářská pracoviště. Někteří kolegové chtěli současné generaci přiblížit historii řemesla, a tak se rozezněl i stabilní motor, který prostřednictvím transmise poháněl vrtačku, brusku, drátěný kartáč a další nářadí. Po přípravě pracovišť přišla na řadu schůzka, na které jsme domlouvali společné dílo. Návrh jsme svěřili Václavu Trpišovskému. Společně s Vojtěchem Havránkem byli koordinátory a domluvili s ostatními kolegy, kdo jaké prvky připraví. Vše na sebe muselo navazovat tak, abychom na konci sobotního dne mohli říci „hotovo“. Pak zbylo i trochu času na posezení, vzpomínání a předání si nabytých zkušeností.

Sice někteří poseděli trochu déle, ale jak je u kovářů zvykem, z jejich hrdosti na odkaz Lešetínského kováře, se ráno v 7.30 hod. započalo. V 10 hod. se veškerá práce přerušila a všichni jsme poodešli na místní hřbitov, kde jsme společně uctili památku mistra kováře a podkováře Josefa Cabalky položením květin a následně se odebrali na mši. V 11 hod. začalo slavnostní zahájení. Každý měl nějaký úkol, a kromě toho jsme se ještě věnovali návštěvníkům. Pro ně jsme kovali na požádání drobné předměty a v obležení bylo také pracoviště pro malé děti, které si mohly naše řemeslo vždy pod dohledem přítomných kovářů vyzkoušet. Stále atraktivní je u lidí ukázka podkování koní. Koník dorazil na smluvený čas, a jelikož jsme chtěli ukázat moderní kování, tak i zde jsme si práci rozdělili. Josef Poul upravil hrudní končetiny pro podkování. Karel Kysilka vykoval na místě hliníkové podkovy pro přítomného koníka a p. Poul je použil k podkování. Nakonec František Kolovratník na pánevních končetinách předvedl úpravu bosého kopyta. Než se člověk nadál, začalo se stmívat a práce na svatební bráně mohutně finišovaly. Ve 21.15hod. konečně zaznělo “hotovo“. Bohužel jen na společném díle. Návštěvníci čekali na velmi oblíbené noční kování. Po něm jsme si mohli dát už od kování oddech.

Jak shrnout sedmé setkání? Konečně se v diáři ředitele Střední školy řemeslné ing. Petra Valáška nalezla skulina a přijel se na nás podívat. Proč na nás? Navzdory některým rodičům žáků, kteří u nás ve studiu byli neúspěšní, a škole to dávali za vinu, ukázali jsme, že chyba je asi někde jinde. Proč by jinak Václav Trpišovský, Jan Celer, Vojtěch Havránek, Jan Jirman, Martin Kohl, David Vašátko, Dan Vokál, Michal Martínek, Petr Konůpek, Ivan Macháček, Ondřej Beran, Petr Mačát, František Kolovratník, Josef Poul, Miloš Stárek a Kysilka Karel obětovali svůj volný čas a prezentovali své dovednosti na veřejnosti bez jakékoliv odměny jako absolventi Střední školy řemeslné v Jaroměři? Nesmíme zapomenout zmínit, že většina těchto absolventů vystudovala jak obor Umělecká kovář, zámečník a pasíř, tak i obor Podkovář a zemědělský kovář, ve kterých se jim velmi dobře daří. K nám se ještě přidali Ladislav Trpišovský, Jan Hartman a Kamila Stáníková. Když jsme

ve jmenování účastníků, tak již podruhé se k nám přidal s hrnčířským kruhem Dimitre Zavalov. Vydatně mu pomáhala také bývalá žačka Kateřina Janečková. No a mezi návštěvníky nás přišli pozdravit Tereza Kučerová, David Bedrníček a Petr Holenda nám přišel představit čerstvě narozenou dceru.

Nakonec, jako každý rok, největší dík patří starostovi obce Sopotnice p. Janu Antuškovi a jeho kolektivu spolupracovníků. Bez jeho podpory a díky obci Sopotnice a jeho obyvatel by se takovéto setkání neuskutečnilo. Díky za pohostinnost a doufáme, že svatební brána bude jedním z dalších děl, které v Sopotnici zanecháváme jako svou stopu. Nesmíme zapomenout poděkovat i Střední škole řemeslné za to, že vychovává takovéto řemeslníky a že nám zapůjčuje potřebné vybavení k pořádání tohoto setkání.

Kysilka Karel Odkaz na video: https://youtube.com/shorts/2XT26rf7T20?