Soutěž žák tesař 2023 oblastní kolo Čechy

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Jubilejní 20. ročník soutěže tesařů hostila ve dnech 11-12.2023 naše Střední škola řemeslná v Jaroměři. Vyhlašovatelem soutěže pro mladé tesaře je Cech KPT ČR, který také jmenoval komisi rozhodčích. Úkolem zadaným předem byla maketa trojúhelníkové základny o třech nárožích a třech námětcích. Pro velký zájem škol o soutěž bylo rozhodnuto přesunout celé klání do tělocvičny školy.

Přihlášeno bylo 14 škol, z důvodu nemoci nakonec do soutěže zasáhlo 13 dvoučlenných družstev.

Střední školu řemeslnou v Jaroměři reprezentovalo družstvo ve složení Filip Kozák a Václav Lindr.

Ve velké konkurenci svých vrstevníků měli možnost porovnání svých dovedností a znalostí.

Celé klání započalo vědomostním testem o 30 otázkách. Následovala praktická část – výroba modelu v časové dotaci 10 hodin rozdělených do dvou pracovních dnů.

Družstvo z jaroměřské školy si vedlo na výbornou. Po bezchybném vědomostním testu následovala i precizně provedená práce na soutěžním modelu. Hodnotící komise tento výrobek ohodnotila celkem 119 body ze 120 možných. Po přičtení výsledků z vědomostního testu získalo naše družstvo za celkem 149 bodů zaslouženě první místo.

Gratulujeme soutěžícím za výbornou reprezentaci naší školy a tesařského řemesla. Zároveň první tři družstva postupují do celostátního kola, které se uskuteční na Stavební veletrhu v Brně, kde změří své dovednosti s družstvy postupující z moravského kola.

Zapsal: Ladislav Kubias